Tyttö seisoo lumisateessa ja heittää lunta päälleen nauraen
Kuva: Visit Tampere, Laura Vanzo

 

Hyvinvointia ja vakautta lapsiryhmään kasvattajan ja opettajan kanssasäätelytaitoja vahvistamalla

Lasten ja nuorten kanssa toimivan aikuisen kyky toimia vakauttavana kanssasäätelijänä on keskeistä säätelyapua tarvitsevan lapsen/nuoren hyvinvoinnin, ja myös koko ryhmän toimivuuden kannalta.

Moniosainen koulutus

Koulutus on suunnattu kasvatus- ja opetusalan henkilöstölle varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa sekä lukiokoulutuksessa.

Kanssasäätelyllä tarkoitetaan säätelyapua, jota rauhallinen ja läsnä oleva toinen voi hankalaa oloa potevalle tai liiallisesta vireydentilojen vaihtelusta oireilevalle tarjota. Säätelemme toinen toistemme olotiloja, vaikutamme toinen toisiimme kehojemme, tarkemmin ottaen kehomieliemme kautta. Ollakseen auttava on rauhoittavan toisen kyettävä tunnistamaan oma vireydentilansa ja osattava ensisijaisesti säädellä sitä tarkoituksenmukaiselle tasolle. Vasta sitten on mahdollista luoda vakautta ja turvaa, rahoittaa toista.

Yli- tai alivireänä ihminen ei kykene ajattelemaan selkeästi. Optimaalisen vireydentilan ulkopuolella me ajaudumme reaktiiviseen ”taistele, pakene tai lamaannu”- tilaan. Tilaan, jossa emme kykene rationaaliseen ajatteluun emmekä liioin myötätuntoon. Taistelu-, pako- tai lamaannustilassa koko autonomisesti toimiva systeemimme on valjastettu ainoastaan selviytymään tilanteesta tai voittamaan käsillä oleva tilanne. Näissä hetkissä käyttäydymme vailla harkintaa, tyypillisesti yli- tai alireagoiden. 

Toimiva itsesäätely on auttavan ja eettisen työn sekä oman työssäjaksamisen edellytys vuorovaikutusammateissa. Lasten ja nuorten parissa tehtävissä töissä työntekijän itse- ja kanssasäätelytaidot korostuvat, sillä lapsi/nuori ei pärjää vaihtelevien olojen kanssa itsekseen, vaan tarvitsee aikuisen apua tunteidensa ja vireydentilansa säätelemiseen. Lasten ja nuorten kanssa toimivan aikuisen kyky toimia vakauttavana kanssasäätelijänä on keskeistä säätelyapua tarvitsevan lapsen/nuoren hyvinvoinnin, ja myös koko ryhmän toimivuuden kannalta. ”Hälyttävät tunteet”, kuten kiukku tai pelko ovat hyvin herkästi tarttuvia, mutta niin ovat myös hermostomme turvan tunteesta kielivät signaalit. Keinoja, joilla omia ja toisen hälyttäviä tunteita sekä vireydentilaa saa säädeltyä on mahdollista oppia.

Koulutuksen tavoitteena on oppia:

- havainnoimaan, sanoittamaan, säätelemään työntekijän omia kehollisia kokemuksia (itsesäätely)

- auttamaan lapsia / nuoria säätelemään tunteitaan ja vireystilojaan (kanssasäätely)

- käyttämään kehollisia menetelmiä vireyden, tunteiden ja ajatusten (murehtiminen) säätelyyn

Koulutuksessa tutustumme traumainformoituun työotteeseen, itsesäätelyn ja vuorovaikutteisen säätelyn käsitteisiin sekä harjoittelemme säätelyä sekä lasten / nuorten auttamiseksi että oman työssäjaksamisen tukemiseksi. Koulutus sisältää teoriaa, keskustelua ja kokemuksellista oppimista.

HUOM! Otathan mahdollisuuksien mukaan jumppamaton/ alustan mukaasi. Kouluttajilla on myös muutama alusta varalla.

Kouluttajat:

Psykoterapeutti, Työnohjaaja, YTM Henriikka Lappalainen

Psykoterapeutti, Työnohjaaja, Psykofyysisen psykoterapian kouluttaja, TtM Jaana Rajaveräjä.

Lisätietoja

Koulutukseen onnistuneesti Ilmoittautuneille lähetetään vahvistusviesti. Vahvistusviestit saattavat päätyä roskapostin joukkoon, joten tarkistathan myös roskapostikansion.

Koulutuksessa tarjotaan aamukahvi/ -tee ja pieni suolainen sekä iltapäiväkahvi/ -tee. Lounas on omakustanteinen.

Koulutuksen jälkeen osallistujat saavat sähköpostiinsa palautelinkin. Annathan palautetta aina käytyäsi koulutuksessa, jotta voimme kehittää toimintaamme!

Voit kysyä koulutukseen liittyvistä asioista Osakkeen palvelupäällikkö Katariina Ratialta katariina.ratia(at)tampere.fi / p. 044 431 4213.


Materiaalit

Koulutuksessa käydään läpi materiaalivinkkejä.

HUOM! Otathan mahdollisuuksien mukaan jumppamaton/ alustan mukaasi. Kouluttajilla on myös muutama alusta varalla.


Hintatiedot

Osake-palvelua ohjaavien ja rahoittavien kuntien (Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi) kasvatus- ja opetusalan henkilöstö voi osallistua koulutuksiin kuntien maksamalla vuosimaksulla rajattomasti. Osake ei maksa osallistujien sijais- tai matkakuluja, ellei asiasta toisin mainita.

Muiden Pirkanmaan kuntien sekä pirkanmaalaisten yksityisten varhaiskasvatuksen ja opetuksen järjestäjien henkilöstö voi myös osallistuakoulutukseen. Tällöin organisaatioita laskutetaan jälkikäteen 100€/hlö/ktp. (1 ktp. = 1 henkilön 6h koulutuspäivä). Olethan tarvittaessa yhteydessä Osakkeen palvelupäällikkö Katariina Ratiaan katariina.ratia(at)tampere.fi / p. 044 431 4213.