Kaksi henkilös istuu pöydän ääressä tutkimassa papereita.
Kuva: Lumatikka-hanke

 

LUMATIKKA 2: Luokkien 1–6 matikkaa oppilaslähtöisesti ja toiminnallisesti

LUMATIKKA2 on ajalla 22.8.2022-13.11.2022 suoritettava verkkokoulutus, jonka oppijalähtöiset, toiminnalliset ja konkreettiset sisällöt auttavat herättämään ja kasvattamaan oppijoittesi matikkainnostusta.

Monipäiväinen koulutus

Koulutus on suunnattu alkuopetuksen ja luokkien 3–6 luokanopettajille, matematiikan aineenopettajille, erityisopettajille ja muille asiasta kiinnostuneille opettajille.

LUMATIKKA 2: Luokkien 1–6 matikkaa oppilaslähtöisesti ja toiminnallisesti on 6 op laajuinen koulutus. Koulutuksen voi suorittaa joustavasti sovittavalla aikataululla ajalla 22.8.2022-13.11.2022. 

Tällä aikavälillä kursseilla on suositeltavaa edetä yhteisessä, mutta joustavassa aikataulussa, jolloin saat tukea niin kurssin kouluttajilta kuin kollegoilta. Kurssit toteutetaan kuitenkin täysin verkossa ilman tiettyyn aikaan sidottuja läsnäolovaatimuksia,

Pääsy verkkokurssialustalle aukeaa 15.8. Tämän kurssialoitusta edeltävän orientaatioviikon aikana on mahdollista tutustua kurssin oppimisympäristössä navigointiin ja kurssisisältöihin. 

Mikäli suoritat koko koulutuksen, tulee suoritukset olla palautettuna kurssialueelle 13.11.2022 mennessä. Kurssin päättymisen jälkeen seuraa kahden viikon arviointiperiodi 14.-27.11.2022, jonka aikana ohjaajat vielä arvioivat kurssisuorituksia ja pyytävät palautuksiin tarvittaessa täydennyksiä.

Koulutukseen osallistuville on tarjolla myös oppimista syventävä lähitapaaminen Tampereella 1.11.2022 klo 9.00-15.30. Lähitapaaminen ei ole pakollinen koulutuksen suorittamisen kannalta, mutta se tarjoaa mahdollisuuden syventää teeman osaamista ja käydä vertaiskekustelua kollegoiden kanssa. HUOM! Lähitapaamisen on erillinen ilmoittautuminen tämän linkin kautta. 

LUMATIKKA 2: Luokkien 1–6 matikkaa oppilaslähtöisesti ja toiminnallisesti (6 op) -koulutus perustuu kahteen osaamismerkkiin:

Teoriaosaaja-osaamismerkin saaja:

- Tietää, mitä on matemaattisen ajattelun kielentäminen neljän kielen mallin avulla ja tuntee kielentämisen merkityksen matematiikan oppimisessa.

- Hahmottaa toiminnallisuuden keskeisen roolin matematiikan käsitteiden oppimisessa ja tietää useita konkreettisia tapoja toteuttaa toiminnallista matematiikan opetusta.

- Tuntee monipuolisesti keinoja tukea matematiikan oppimista ja myönteistä suhtautumista matematiikkaan kannustavan arvioinnin, yhteisöllisen tiedonrakentelun ja ongelmanratkaisun kautta.

Opetuksen kehittäjä -osaamismerkin saaja:

- Osaa rakentaa käsitteellistä ymmärtämistä tukevia ja oppilaita motivoivia matematiikan opetustuokioita.

- Hahmottaa oman työn kehittämisen ja tutkivan työotteen merkityksen voimavaroina opetus- ja kasvatustyössään.

- Osaa kehittää omaa opetustaan tutkimustiedon, henkilökohtaisen reflektion ja vertaisryhmässä tapahtuvan pohdinnan pohjalta.

LUMATIKKA2 on osa Opetushallituksen rahoittamaa ja LUMA-keskus Suomi -verkoston koordinoimaa matematiikan opetuksen ja oppimisen täydennyskoulutusohjelmaa. Ohjelman toteuttavat seitsemän yliopistoa ja ammattikorkeakoulua LUMA-keskus Suomi -verkoston koordinoimana vuosina 2018-2022. 

Lue lisää hankkeesta ja koulutuksen suorittamisesta  https://lumatikka.luma.fi/

Lisätietoja

Lue lisää koulutuksen sisällöstä ja suorittamisesta https://lumatikka.luma.fi/

Voit kysyä koulutukseen liittyvistä asioista myös Lumatikka-hankkeen projektisuunnittelija Susanna Toikalta (susanna.toikka(at)helsinki.fi) tai Osakkeen palvelupäälliköltä Katariina Ratialta (katariina.ratia(at)lempaala.fi).

Koulutukseen onnistuneesti Ilmoittautuneille lähetetään vahvistusviesti. Vahvistusviestit saattavat päätyä roskapostin joukkoon, joten tarkistathan myös roskapostikansion.

Koulutuksen jälkeen osallistujat saavat sähköpostiinsa palautelinkin. Annathan palautetta aina käytyäsi koulutuksessa, jotta voimme kehittää toimintaamme!


Materiaalit

Kaikki koulutuksen materiaalit ja tehtävät löytyvät koulutuksen verkkoalustalta.


Hintatiedot

LUMATIKKA on Opetushallituksen rahoittama ja LUMA-keskus Suomi -verkoston koordinoima matematiikan opetuksen ja oppimisen täydennyskoulutusohjelma. Verkkokurssi on osallistuville organisaatioille ja osallistujille maksuton.