Lapsia juoksemassa poispäin kamerasta reput selässä
Kuva: Lempäälän kunta

 

Monialaisen yhteistyön arviointi ilmiöpöytä "Siirtymät"

Dialoginen ilmiöpöytätyöskentely "Siirtymät" kuuluu seudulliseen monialaisen yhteistyön arviointiin, ja se toteutetaan kutsutilaisuutena. Ilmoittauduthan mukaan vain, mikäli olet saanut kutsun.

Yksiosainen koulutus
Seuraavien työnantajien työntekijät voivat osallistua: Osake

Ilmiöpöytätyöskentelyyn erikseen kutsutut henkilöt. HUOM! Ilmoittauduthan mukaan vain mikäli olet saanut kutsun.

Tilaisuus liittyy Tampereen kaupunkiseudun monialaisen yhteistyön arviointitutkimukseen, joka valmistuu keväällä 2023.

TAUSTA:

Arviointitutkimuksessa on mukana Tampereen kaupunkiseudun kunnat Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi. Kohderyhmänä ovat Tampereen kaupunkiseudun kuntien koko varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen kasvatus-, opetus-, ohjaus- ja oppilashuollon henkilöstö. Arviointitutkimuksen tekemisestä ovat sopineet Tampereen kaupunkiseudun kasvatus- ja opetusalan osaamisen kehittämispalvelu Osake ja Hämeen ammattikorkeakoulun Edu-tutkimusyksikkö.

Monialaisen yhteistyön toimivuutta selvitettiin syksyllä 2022 koko henkilöstölle suunnatulla toimivan monialaisen yhteistyön mittarilla, jossa kysyttiin monialaista yhteistyötä edistäviä ja estäviä tekijöitä kuvaavien väittämien toteutumista omassa työssä. Arvioinnissa mitattiin ja arvioitiin monialaista yhteistyötä kolmella osa-alueella: 

1) Työntekijöiden välinen vuorovaikutus 

2) Monialaisen yhteistyön organisoituminen 

3) Työntekijää tukeva työyhteisö

ILMIÖPÖYTÄTYÖSKENTELY:

Arvioinnin toisessa vaiheessa keväällä 2023 toteutetaan tietoa syventävät eri kohderyhmille suunnatut ryhmämuotoiset haastattelut. Ilmiöpöytä-työskentelyn tavoitteena on

- saada syvällisempää ja paikallista/alueellista tietoa jo toimivista monialaisen yhteistyön ratkaisuista, rakenteellisista ja toiminnallisista haasteista sekä mahdollisista piilevistä ongelmista,

- helpottaa yhteistyön kehittymistä jo tutkimusprosessin aikana, ja tarjota mahdollisuuden hahmotella kehittämiskohteita ja työtapoja seuraavalle lukuvuodelle.

Siirtymät-pöytään on kutsuttu osallistujiksi niitä kasvatus- ja opetusalan ammattilaisia, jotka tekevät työtä ja ovat kehittäneet työtapoja siirtymä- eli nivelvaiheissa esimerkiksi varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja perusopetukseen, perusopetuksen sisällä alemmilta vuosiluokilta ylemmille vuosiluokille ja perusopetuksesta toiselle asteelle.

Ryhmähaastattelun työtapana on dialoginen ja ilmiön eri puolia valaiseva ilmiöpöytä-työskentely. Ilmiöpöytä toteutetaan 2,5h mittaisena kasvokkaisena tapaamisena Tampereella. Ilmoittauduttuasi tilaisuuteen saat ohjeet valmistautumista varten.

Lisätietoja

Tilaisuudessa tarjotaan aamukahvi/ tee sekä pieni suolainen purtava.

Lisätietoja antavat:

Palvelupäällikkö Katariina Ratia (Osake), p. 044 431 4213, katariina.ratia(at)lempaala.fi

Tutkijayliopettaja, dosentti Jaakko Helander (HAMK), p. 040 737 2588, jaakko.helander(at)hamk.fi