Koulutuksen kansikuva

 

Pedagoginen piristysruiske 15.

Kolmen lähipäivän ja kolmen webinaarin digikoulutuksen 15. toteutuskerta. Pedagoginen piristysruiske tulee taas -blogijulkaisusta voit lukea edellisistä toteutuksista. 

Moniosainen koulutus

 

Koulutuksessa perehdytään verkon palveluiden monipuoliseen hyödyntämiseen opetuksessa, ohjauksessa, yhteisöllisessä työskentelyssä ja ammatillisessa verkostoitumisessa. Koulutuksen keskeiset sisällöt ovat alla ja painopisteitä tarkennetaan osallistujien toiveiden mukaan. Ennakko-osaamista koulutuksen teemoista ei tarvita! 

Koulutuksen sisällöt

- Opetusteknologian lähivuosien trendit, haasteet ja teknologiat

- Sosiaalinen media ja verkon työvälineet opetuksessa

- Avoin jakaminen ja Creative Commons -lisenssit

- Digitarinat: animaatiot, videot ja julkaisut

- Sähköiset koe- ja kyselytyökalut

- Lisätyn todellisuuden mobiilirata

- Virtuaalitodellisuus ja 360-sisällöt, sis. virtuaalisen luokkaretken 

Koulutukseen kuuluu kolme lähipäivää sekä kolme vaihtoehtoista tunnin webinaaria eli verkkoseminaaria. Niiden teemat valitaan yhdessä ensimmäisessä lähipäivässä. Lisäksi koulutukseen kuuluu opitun soveltamista omaan työhön. Tämä on  koulutuksen 15. toteutuskerta. Pedagoginen piristysruiske tulee taas -blogijulkaisusta voit lukea edellisistä toteutuksista.  

Koulutus on suunnattu Tampereen seudun opetus- ja kasvatushenkilöstölle: varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus sekä lukiokoulutus. Sisältöjä eriytetään erilaisille osallistujaryhmille sekä ryhmäjaon että webinaarien avulla.