Koulutuksen kansikuva

 

Positiivinen pedagogiikka ja vahvuusperustainen opetus

Kaksipäiväinen koulutus tarjoaa monipuolisesti positiivisen pedagogiikan työkaluja.

Monipäiväinen koulutus

Koulutus on suunnattu varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstölle.

Osakkeen koulutukset on tarkoitettu Tampereen kaupunkiseudun kuntien kasvatus- ja opetusalan henkilöstölle. Myös muun Pirkanmaan sekä yksityisten opetuksen järjestäjien ja varhaiskasvatuksen tuottajien on mahdollista osallistua koulutuksiin sovitusti.

Koulutuksen tavoitteet osallistujalle 

- Ymmärrät, mitä on positiivinen pedagogiikka ja miten sitä voi toteuttaa varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa osana omaa kehittymistä sekä vuorovaikutusta koko työyhteisön ja ennen kaikkea suhteessa lapsiin.

- Opit, miten uusin tutkittu tieteellinen tieto lasten hyvinvoinnista on valjastettavissa hyvinvointia tukeviin käytänteisiin koko toimintakulttuurin tasolla.

- Saat ymmärryksen, miten opetetaan sosio-emotionaalisia taitoja sekä tuetaan myönteisestä vuorovaikutusta lasten, opettajan/ ohjaajan ja koko työyhteisön kesken.

- Opit aiempaa monipuolisemmin tunnistamaan vahvuuksia sekä hyödyntämään vahvuusajattelua esimerkiksi ryhmän rakentamisessa, laatiessasi pedagogisia dokumentteja sekä toimiessasi opiskelijoiden kanssa.

- Saat käytännön työkaluja tuen tarpeiden havaitsemiseen ja oikea-aikaiseen puuttumiseen sekä ymmärrät miten katsoa esimerkiksi haastavan käytöksen taakse ja löytää todelliset juurisyyt.

Pääset kehittämään työtäsi ja löydät runsaasti ideoita, miten tuoda positiivinen pedagogiikka osaksi jokaista työpäivä

1. koulutuspäivä, 6 h

Tavoitteet: Osallistujat saavat ymmärryksen positiivisesta pedagogiikasta ja uusimmista tieteellisistä painotuksista . Päivän aiheita tarkastellaan ja työstetään eri ryhmien näkökulmasta: kasvattaja/opettaja, koko työyhteisö, lapsi/nuori.

Sisältökuvaus:

- Positiivinen pedagogiikka ja hyvinvoiva lapsi ja opettaja / ohjaaja

- Mitä tarkoitetaan luonteenvahvuuksilla ja miten tunnistan vahvuuksia

- Myönteisyyden voima lapsen/nuoren kohtaamisessa 

- Välitehtävään orientointi.

2. Koulutuspäivä 6 h

Tavoitteet: Osallistujat saavat ymmärrystä oppimisen tuen taustalla vaikuttavista tekijöistä sekä saavat käytännön työkaluja tuen tarpeiden havaitsemiseen ja oikea-aikaiseen puuttumiseen sekä tukitoimiin myönteisellä otteella

Sisältökuvaus:

- Käyttäytymisen haasteet ja taustalla vaikttavat tekijät

- Itsesäätelyn ja stressin säätelyn keskeiset mekanismit

- Tukitoimien suunnittelu vahvuuslähtöisesti

Jokainen osallistuja kokoaa koulutuksen aikana itselleen positiivisen pedagogiikan työkalupakin, joka auttaa suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan positiivista pedagogiikkaa kaikkien toimijoiden kesken.

Lisätietoja

Koulutukseen onnistuneesti Ilmoittautuneille lähetetään vahvistusviesti. Vahvistusviestit saattavat päätyä roskapostin joukkoon, joten tarkistathan myös roskapostikansion.

Osakkeen lähikoulutuksissa tarjotaan pääsääntöisesti aamukahvi/ -tee ja pieni suolainen sekä iltapäiväkahvi/ -tee. Lounaat ovat omakustanteisia, ellei toisin mainita.

Koulutuksen jälkeen osallistujat saavat sähköpostiinsa palautelinkin. Annathan palautetta aina käytyäsi koulutuksessa, jotta voimme kehittää toimintaamme!

Voit kysyä koulutukseen liittyvistä asioista Osakkeen koordinaattorilta.


Suoritustapa

Koulutus suoritetaan kahden kokonaisen päivän verkkokoulutuksena, jossa luentoja ja pari- tai ryhmätyöskentelyä. Koulutuspäivien välissä tehdään välitehtävä.


Materiaalit

Jokainen osallistuja kokoaa koulutuksen aikana itselleen positiivisen pedagogiikan työkalupakin, joka auttaa suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan positiivista pedagogiikkaa kaikkien toimijoiden kesken. Jokainen osallistuja saa käyttöönsä kokeiluun ilmaiseksi Huomaa hyvä! –digitaalisen palvelun, Digitaalinen palvelu sisältää sähköiset oppimateriaalit opettajille sekä Huomaa hyvä!- palautteenantotyökalun, jonka avulla opettaja voi tunnistaa, opettaa vahvuuksia.


Hintatiedot

Palvelua ohjaavien ja rahoittavien kuntien (Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi) kasvatus- ja opetusalan henkilöstö voi osallistua koulutuksiin kuntien maksamalla vuosimaksulla rajattomasti. Osake ei maksa osallistujien sijais- tai matkakuluja, ellei asiasta toisin mainita.

Muiden Pirkanmaan kuntien sekä yksityisten varhaiskasvatuksen ja opetuksen järjestäjien henkilöstö voi myös osallistua useimpiin koulutuksiin (tarkistathan koulutuksen kuvauksesta onko osallistuminen rajattu tietyille kunnille). Tällöin organisaatioita laskutetaan laskennallinen 100€/hlö/ktp. niistä koulutuksista ja tapahtumista, joihin on osallistuttu (1 ktp. = 1 henkilön 6h koulutuspäivä). Osake laskuttaa koulutuksista kaksi kertaa vuodessa. Mukaan voivat tulla uudet pirkanmaalaiset varhaiskasvatuksen ja/tai koulutuksen järjestäjät, kun asiasta sovitaan Osakkeen kanssa. Olethan tällöin yhteydessä koordinaattoriin katariina.ratia@lempaala.fi .

Valtionavustushankkeissa tuotetut koulutukset ovat aina maksuttomia niille organisaatioille, jotka ovat mukana hankkeessa.