Kestävä elämäntapa varhaiskasvatuksessa

Koulutuksen ensimmäinen osio tarjoaa tutkimuksen näkökulmia sekä konkreettisia eväitä VASU:n mukaiseen kestävän elämäntavan tukemiseen varhaiskasvatuksessa.

Yksipäiväinen koulutus

Koulutus on tarkoitettu varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilökunnalle.

Koulutuksen ensimmäinen osio tarjoaa tutkimuksen näkökulmia sekä konkreettisia eväitä VASU:n mukaiseen kestävän elämäntavan tukemiseen varhaiskasvatuksessa. Osallistujat saavat ymmärrystä lapsen osallisuuden ja ympäristötunteiden merkityksestä osana kestävyyskasvatusta. Koulutuksessa käydään läpi osallistujien ajatuksia kestävämmän toimintakulttuurin mahdollisuuksista ja pohditaan yhdessä ratkaisuja mahdollisiin haasteisiin.

Toiveita koulutuksessa käsiteltävistä aiheista voi halutessaan lähettää anonyymisti kyselylomakkeen kautta: https://forms.gle/ruHY3WAk4zr5XVvY8

Kouluttajana toimii Nanna Varrio, joka on varhaiskasvatuksen opettaja ja kasvatustieteiden maisteriopiskelija. Hän on paneutunut kestävyyskasvatuksen teemoihin sekä opinnoissaan että pro gradu -tutkielmassaan.

Koulutuksen toisessa osiossa paneudutaan energiansäästöön (Energian säästöviikko 11.-16.10.2022) ja miten sitä voi toteuttaa päiväkodissa. Jaetaan kokemuksia ja kuullaan myös Tampereen kaupungin tavoitteista Energiansäästöön liittyen. 

Ilmoittautumiset 29.9.2022 mennessä

Lisätietoja

Osiosta vastaa varhaiskasvatuksen KETU-yhteyshenkilö ja päiväkodin johtaja Anne Liimola.