Kolme henkilöä seisoo nauraen kädet kohtettuna pään päälle.
Kuva: Emilia Ikäheimo

 

Mielenterveystaitoja maahan muuttaneille oppilaille

Koulutus antaa välineitä kieli- ja kulttuuritietoiseen oppilaiden kohtaamiseen ja mielenterveystaitojen vahvistamiseen perusopetuksessa.

Monipäiväinen koulutus

Koulutus on suunnattu perusopetuksen alakoulujen ja yläkoulujen henkilöstölle.

Vaikuttaako maahanmuutto lapsen ja nuoren mielenterveyteen? Mitä mielenterveystaidot ovat ja miten niitä vahvistetaan kieli- ja kulttuuritietoisesti koulussa? Millaista on kulttuurisensitiivinen kohtaaminen? Näihin kysymyksiin pureudutaan sekä ajankohtaisen tiedon että käytännön vinkkien kautta. 

Koulutus sisältää 2h luento-osuuden sekä 2h työpaja-osuuden. 

Mielenterveyden edistäminen koulussa, vuorovaikutteinen luento 6.9.2022 klo 14-16

- Suoja- ja riskitekijät; voimavarat ja haasteet

- Minä, me ja muut: ryhmähengen rakentaminen ja identiteetin kehittymisen tukeminen

- Kotoutumisen tukeminen, kriisiprosessin ja traumataustan huomioiminen

Työpaja 4.10.2022 klo 14-16

- Tunne- ja kaveritaidot

- Identiteetin tukeminen

- Case-työskentelyä maahan muuttaneen oppilaan kohtaamisesta koulussa

Koulutuksen suoritettuasi: 

- osaat kohdata maahanmuuton kokeneet oppilaat ja heidän kotiväkensä kotoutumista ja mielenterveyttä edistävällä tavalla

- ymmärrät, miten maahanmuuttajan kotoutumis- ja kriisiprosessi sekä oppilaan mahdollinen traumatausta vaikuttavat koulunkäyntiin 

- osaat opettaa mielenterveystaitoja toiminnallisilla ja taidelähtöisillä tavoilla

- tiedät kuinka käyttää maahanmuuttajan erityistarpeet huomioivaa mielenterveystaitojen opetusaineistoa. 

Lisäksi osallistujilla on mahdollisuus suorittaa vapaavalintainen Mima-verkkokurssi. Mima-verkkokurssilla voit syventää osaamistasi mm. emotionaalisen turvallisuuden luomisessa ja syrjinnän ja kiusaamisen ehkäisyssä. Verkkokurssi sisältää teoriaa, videoita ja tehtäviä. Kuulet verkkokurssista lisää syyskuun luennolla.

Kouluttajina toimivat asiantuntijat Anni Helotie ja Riikka Nurmi, Varhaiskasvatuksen ja koulutyön yksikkö, MIELI ry sekä kouluttaja Bashe Ali.

Lisätietoja

Koulutukseen onnistuneesti Ilmoittautuneille lähetetään vahvistusviesti. Vahvistusviestit saattavat päätyä roskapostin joukkoon, joten tarkistathan myös roskapostikansion.

Koulutuksen jälkeen osallistujat saavat sähköpostiinsa palautelinkin. Annathan palautetta aina käytyäsi koulutuksessa, jotta voimme kehittää toimintaamme!

Voit kysyä koulutukseen liittyvistä asioista Osakkeen palvelupäällikkö Katariina Ratialta  (katariina.ratia(at)lempaala.fi / p. 044 431 4213).


Materiaalit

Koulutukseen sisältyy maksuton Mielenterveystaitoja maahanmuuttajaoppilaille -tukiaineisto. Voit ladata aineiston osoitteessa https://mieli.fi/materiaalit-j...

Halutessasi voit saada tukiaineiston myös A4-kokoisena vihkona. Tällöin saat käyttöösi valmiit kartonkiset tunnekortit. Mikäli toivot saavasi materiaalin postitse, ilmoitathan postitusosoitteen Osakkeen palvelupäällikölle Katariina Ratialle katariina.ratia(at)lempaala.fi 6.9.2022 mennessä.


Hintatiedot

Koulutus on MIELI Suomen mielenterveys ry:n tuottamaa koulutusta ja osallistujille ja organisaatioille maksuton.