OSALLISUUSAIHEINEN PEDAGOGINEN KAHVILA ESI- JA ALKUOPETUKSEN HENKILÖKUNNALLE

"Ammatillinen osallisuus ja monialainen ammatillinen yhteistyö" -aiheinen työpaja aloittaa Tampereen kaupungin joustavan esi- ja alkuopetushankkeen.

Yksiosainen koulutus

Esi- ja alkuopetuksen henkilökunta

Työpaja

Kaksituntinen työpaja koostuu alustuksesta teemalla "ammatillinen osallisuus ja moniammatillinen yhteistyö" sekä tätä seuraavista dialogisista pienryhmätyöskentelyistä. Alustuksen sisällöt pohjaavat Tampereen seutukunnassa 2019 ja 2022 toteutettujen ammatillisen osallisuuden sekä lasten ja nuorten osallisuuden arviointihankkeiden tuloksiin.

Ryhmätyöskentely on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa pohditaan moniammatillisissa ryhmissä yhteistyön edellytyksiä ja hyviä kokemuksia. Jälkimmäisessä vaiheessa pohditaan edellä syntyneiden näkökulmien ja oivallusten soveltamista oman tiimin työhön.

Työpajakokonaisuuden toteuttaa KM Olli-Pekka Ahtiainen Aretai Oy:stä. Hän on kokenut dialogi- ja työyhteisövalmentaja Hän on ollut myös toteuttamassa molempia arviointeja.

Pedagogiset kahvilat

Työpaja lukeutuu osaksi Joustava esi- ja alkuopetushankkeen aikana järjestettäviä pedagogisia kahviloita. Lukuvuoden 22-23 aikana kahviloita toteutetaan yhteensä kuusi kappaletta. Muita kahviloissa käsiteltäviä aiheita ovat muun muassa yhteisopettajuus, oppimisympäristöt sekä esi- ja alkuopetuksen opetussuunnitelmat.

Lisätietoja

Ennen koulutuksen alkua tarjolla kahvi/tee ja pieni makea.

Jos sinulla on kysyttävää aiheesta, voit ottaa yhteyttä maija.viherkari@tampere.fi 041 730 6683