Pedagoginen kahvila: Toiminnallista ja kokemuksellista oppimista eri tavoin

Kahvilan tarkoitus on antaa konkreettisia esimerkkejä toiminnallisista harjoituksista etenkin matematiikan ja äidinkielen oppimisen näkökulmasta. Samalla esittelemme erilaisia toimintamateriaaleja ja niiden käyttöä myös Tampere-kassin sisällön näkökulmasta.  

Yksiosainen koulutus


Esi- ja alkuopetuksen henkilökunta.

Toiminnallista ja kokemuksellista oppimista eri tavoin

Tervetuloa Isokuuseen pedagogiseen kahvilaan kuulemaan arjen kokemuksia toiminnallisesta oppimisesta. Meillä kaiken oppimisen lähtökohtana on lapsi itse ja hänen maailmansa sekä hänen omat arjen kokemuksensa. Meidän oppimistuokioissamme on tärkeässä osassa yhdessä tekeminen sekä yhteisten kokemusten saaminen. Meillä käytetään usein toimintapistetyöskentelyä ja työskennellään erilaisilla toimintamateriaaleilla välillä yksin, parin kanssa tai ryhmässä. Harjoittelemme keskustelemaan ja kertomaan ääneen, miten opin ja miten ajattelin. Pyrimme kehittämään ajattelun taitoja ja omia hoksottimia. Tärkeätä on, että jokaiselle syntyy samalla positiivinen mielikuva itsestä oppijana. Minä osaan! Minä opin!

Oivaltaminen ja ymmärtäminen ovat avain oppimiseen. Lapsen taidot ja tiedot kehittyvät pikkuhiljaa osaamiseksi. Monet opeteltavat asiat tulevat tutuiksi, kun oppilaat toimivat kehollisesti kaikkia aisteja hyväksi käyttäen. Tärkeässä osassa ovat aikuisen ohjaama pedagoginen leikki ja toiminta, jossa lapsi leikin/ pelin avulla oppii kuin huomaamattaan uusia taitoja tai kertaa mielekkäästi jo opittuja taitoja. Oppimisen ilo on läsnä meidän arjessa! Kun työskentelyssä korostuu yhdessä tekeminen, opimme samalla yhteistyökykyä, omatoimisuutta sekä toisen kunnioittamista ja arvostamista.

Kouluttajina luokanopettajat Heidi Gröhn ja Mari Järventie

Lisätietoja

Noin 15 minuuttia ennen koulutuksen alkua tarjolla kahvi/tee ja pientä syötävää.

Tarvittaessa voit kysyä lisätietoja koulukseen liittyvistä asioista [email protected] puh. 0404890524


Suoritustapa

Livetapaaminen.