Äiti on napannut kiinni maapallon näköisen ilmapallon, joka on karannut lapsen käsistä.
Sofia Joutila

 

Tulevaisuustaidot ja yhdenvertaisuus

Koulutuksen tarkoituksena on kirkastaa niitä tulevaisuustaitoja, joita jokainen lapsi ja nuori tarvitsee aikuistuessaan muuttuvassa maailmassa.

Yksipäiväinen koulutus

Koko perusopetuksen henkilöstö, kaikki jotka ovat kiinnostuneet tulevaisuustaidoista muuttuvassa, globaalissa maailmassa, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyöstä tai ylipäätään aihepiiristä.

Globaaliin, kestävään elämäntapaan ja yhdenvertaisuuteen kasvattaminen ja opettaminen on työmme yhteistä ydinaluetta. Mutta mitä tulevaisuustaidot ovat ja miten niitä viedään työn arkeen? Mitä tulevaisuusajattelu ja positiiviset tulevaisuuskuvat tarkoittavat kasvattajalle ja opettajalle? Miksi nämä asiat ovat välttämättömiä huomioida omassa arjen työssämme?

Koulutuksessa saat tutkittua tietoa, vinkkejä ja arjen välineitä työhösi. Pohdimme yhdessä Sitran Tulevaisuustaajuus-menetelmän avulla tulevaisuusajattelun merkitystä omaan elämään ja valintoihin, työssä ja sen ulkopuolella. Miten luoda itselle ja lapsille/nuorille positiivisia tulevaisuuskuvia?

Lisäksi tutustumme Tampereen kolmivuotiseen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaan, jonka pohjana on juurikin tulevaisuuden maailmassa tarvittavat arvot ja taidot.

Tulevaisuusajattelu ja tulevaisuustaidot ovat osa meidän yhteistä työtä, joten kaikki ovat tervetulleita mukaan! Koulutus sopii sekä niille, joilla ei ole aiheesta aiempaa tietoa tai kokemusta sekä niille, jotka ovat jo näitä teemoja pohtineet.

Ilmoittautuminen viimeistään 21.10.2022. Koulutukseen mahtuu enintään 30 henkilöä.

Kouluttaja Tarja-Kaarina Lääperi, perusopetus, Globaali kestävä elämäntapa, Tampereen kaupunki.

Lisätietoja

Lisätietoja koulutuksesta, tulevaisuustaidoista sekä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyöstä voi kysyä Tarja-Kaarina Lääperiltä, tarja.laaperi@tampere.fi tai puhelin 040-3579684