Koulutuksen kansikuva

 

Työkaluja kielenopettajan arkeen

Tervetuloa kielenopettajille suunnattuun koulutuspäivään

Koulutuspäivän ohjelma:

12:00- 14:30   Kielitietoisuus ja kielellisesti vastuullinen koulu

Yksipäiväinen koulutus

 

Tervetuloa kielenopettajille suunnattuun koulutuspäivään

Koulutuspäivän ohjelma:

12:00- 14:30   Kielitietoisuus ja kielellisesti vastuullinen koulu

Raisa Harju-Autti, yliopisto-opettaja, väitöskirjatutkija, Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta, Tampereen yliopisto

Miksi kielitietoisuus on kaikkien opettajien asia? Miten kielitietoisuutta voidaan edistää koulun arjessa?

Koulutuksen tavoitteena on keskustella kielellisesti vastuullisen opetuksen tarpeista ja merkityksestä perusopetuksessa sekä synnyttää ajatuksia kielellisesti vastuullisista toimintatavoista ja niiden edistämisestä omassa työyhteisössä. Koulutuksessa tarjotaan näkökulmia ja käytännön ideoita kielellisesti vastuullisen kouluyhteisön luomiseksi mutta myös tuetaan osallistujia huomaamaan jo käytössä olevat hyvät käytännöt, joista keskustellaan yhdessä muiden osallistujien kanssa. 

14.30 - 14:45 Kahvitauko

14:45 - 16:00 Oppimisen tuki kielenopetuksessa

Maija Loukonen, apulaisrehtori, Puistokoulu, Tampereen kaupunki

Millaisia tuen tarpeita voi ilmetä kielen oppimisessa? Miten kielenopettaja voi huomioida oppilaan tuen tarpeet omassa opetuksessaan? Mistä kielenopettaja saa tukea oppilaan erityisen tuen tarpeiden huomioiseen?  Keskustelua.