Koulutuksen kansikuva

 

Työkaluja kielenopettajan arkeen 5.3

Kielenopettajille suunnattu koulutuspäivä.

 

Yksipäiväinen koulutus

 

Koulutuspäivän ohjelma:

9:00 - 11:30 Kielitietoisuus ja kielellisesti vastuullinen koulu

                    Maija Yli-Jokipii, yliopisto-opettaja

                    Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta, Tampereen yliopisto

Miksi kielitietoisuus on kaikkien opettajien asia? Miten kielitietoisuutta voidaan edistää koulun arjessa?

Koulutuksen tavoitteena on keskustella kielellisesti vastuullisen opetuksen tarpeista ja merkityksestä perusopetuksessa sekä synnyttää ajatuksia kielellisesti vastuullisista toimintatavoista ja niiden edistämisestä omassa työyhteisössä. Koulutuksessa tarjotaan näkökulmia ja käytännön ideoita kielellisesti vastuullisen kouluyhteisön luomiseksi mutta myös tuetaan osallistujia huomaamaan jo käytössä olevat hyvät käytännöt, joista keskustellaan yhdessä muiden osallistujien kanssa. 

11.30 - 12:30 Lounas (omakustanteinen)

12.30 - 14:00 Oppimisen tuki kielenopetuksessa

                      Maija Loukonen, apulaisrehtori

                      Puistokoulu, Tampereen kaupunki

Millaisia tuen tarpeita voi ilmetä kielen oppimisessa? Miten kielenopettaja voi huomioida oppilaan tuen tarpeet omassa opetuksessaan? Mistä kielenopettaja saa tukea oppilaan erityisen tuen tarpeiden huomioiseen?  Keskustelua.

14:00 - 14:30 Verkostoitumista ja ajatusten vaihtoa iltapäiväkahvin lomassa

Tervetuloa!