Henkilö heittää lunta.
Kuva: Visit Tampere, Laura Vanzo

 

KILO työhyvinvointia kouluille!

Koulutuksessa osallistujat saavat konkreettisia työvälineitä ja ohjausta oman, oppilaiden ja kouluyhteisön työhyvinvoinnin johtamiseen ja toteuttamiseen.

Moniosainen koulutus

Perusopetuksen opettajat, rehtorit, apulaisrehtorit, johtoryhmän jäsenet. Koulutukseen osallistutaan työpareina/tiimeinä samasta koulusta (esim. opettaja-johto).

Koulutuksessa osallistujat saavat konkreettisia työvälineitä ja ohjausta oman, oppilaiden ja kouluyhteisön työhyvinvoinnin johtamiseen ja toteuttamiseen. Koulutus edistää kokonaisvaltaista työhyvinvointia kouluissa kaikilla tasoilla (opettaja, ryhmä/luokka, työyhteisö, verkosto). Osallistujien työhyvinvointi kasvaa ja koulut saavat tuetun, heidän lähtökohdistaan lähtevän prosessin ja keinoja työhyvinvoinnin jalkautumiseksi ja sitouttamiseksi

Koulutuksessa hyödynnetään tutkimuspohjaisessa KILO työhyvinvointia -hankkeessa kehitettyä toimintamallia koulujen ja opettajan oman työhyvinvoinnin edistämiseksi ja johtamiseksi. Tutkimuksen mukaan opettajan, oppilaiden ja koko kouluyhteisön hyvinvointia ei voida tarkastella irrallisten tekijöiden tai toimijan näkökulmasta, vaan se vaatii kokonaisvaltaisen lähestymisen kouluhyvinvoinnin edistämiseen.

Koulutuksen tuottaa Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelut HY+.

.

Rakenne ja toteutus

Koulutus sisältää 3 lähikoulutuspäivää, 2 osallistavaa webinaaria, valmista tukimateriaalia, sekä tehtäviä, jotka sovelletaan suoraan omaan työhön ja työyhteisöön. Koulutusprosessin tehtävät ovat luontainen osa koulussa tehtävää hyvinvointityötä ja perustuvat tutkittuun KILO-toimintamalliin.

.

Koulutuspäivät

Lähipäivä 1: ma 20.1.2025 klo 9–16

Lähipäivä 2: ti 21.1.2025 klo 9–15.30

Webinaari 1: ti 11.3.2025 klo 13–15

Webinaari 2: ma 14.4.2025 klo 13–16

Lähipäivä 3: ma 12.5.2025 klo 9–16

.

Koulutusosiot

1.Osio: Kohti hyvinvoivaa yksilöä, ryhmää ja työyhteisöä

Sisältää 2 lähipäivää sekä ennakko- ja jälkityöskentelyä.

Ennakkotehtävä: Tutustuminen aiheeseen liittyviin podcasteihin:

Kokemuksia opettajien työhyvinvoinnin johtamisesta 

Miten löysin tavan tehdä opettajan työtä oma hyvinvointini huomioiden?

Lähipäivä 20.1.2025 klo 9.-16: Oma ja työyhteisön hyvinvointi

- Kilo työhyvinvointia -toimintamalli

- Askel kohti työhyvinvointia, tavoitteen asettaminen

- Työhyvinvoinnin osatekijät, opettajan/rehtorin työn kuormitustekijät, malleja omantyöhyvinvoinnin johtamiseen

- Työhyvinvointi on yhteisöllistä: Mihin voimme vaikuttaa yhdessä

- Työhyvinvoinnin verkosto 

- Työhyvinvoinnin portfolio/työkirja työvälineeksi

Lähipäivä 21.1.2025 klo 9.-15.30: Toimiva ryhmä - hyvinvoiva opettaja

- Opettajan stressin vaikutus oppilaisiin, vuorovaikutuksen avulla opettaminen

- Ohjaamistyylit ja opettaja - oppilassuhteen merkitys hyvinvoinnille

- Myönteisen ilmapiirin edistäminen

- Ryhmäilmiöt ja vertaisvuorovaikutuksen tukeminen

Valmentavat välitehtävät työhyvinvoinnin edistämiseksi materiaalia hyödyntäen: Minä itse, luokka ja koulutaso

.

2.Osio: Hyvinvoiva opettaja – resilientti työyhteisö

Sisältää 2 lähipäivää sekä ennakko- ja jälkityöskentelyä.

Ennakkotehtävä: Työstressi-materiaali tutuksi

Webinaari 11.3.2025 klo 13-15: Oman ja työyhteisön hyvinvoinnin johtaminen

- Valmentava työote ja jaettu toimijuus työhyvinvoinnin edellytyksenä

- Oman työhyvinvoinnin johtaminen

- Stressi ja palautumisen keinot

- Stressimittari/työuupumuskysely omaan ja työyhteisön käyttöön

Välijaksolla osallistujat soveltavat erilaisia stressinhallinta, -seuranta ja palautumiskeinoja ja jakavat hyviä käytänteitä työpäivän aikaiseen palautumiseen (sekä henkilökohtaisella että koulun tasolla)

Webinaari 14.4. klo 13-16: Hyvinvoiva opettaja – resilientti työyhteisö

- Hyvinvoiva aikuinen - hyvinvoivat lapset ja nuoret 

- Tietoisuustaidot ja itsesäätely–merkitys ja soveltaminen itse ja oppilaiden kanssa

- Työyhteisön vahvuudet ja resilienssi

- Vastavoimia vaatimuksille–mihin voimme vaikuttaa kaikki yhdessä?

Välitehtävinä minä itse-, ryhmä- ja koulutason tehtävät arkeen jalkauttamiseen

.

3. Osio: Työhyvinvointi on yhteisöllistä

Osioon kuuluu yksi lähipäivä sekä välityöskentelyä.

Ennakkotehtävä: Ennakkomateriaaliin: ”Yhteisöllisyyden vahvistaminen” tutustuminen sekä tutustuminen aiheeseen liittyviin podcasteihin: Ratkaisukeskeinen ja kohtaava työyhteisö– mitä muutos vaatii, tyytyväinen työyhteisö

Lähipäivä 12.5.2025 klo 9.-16

- Omien tavoitteiden tarkastelu (suhteessa alkutilanteeseen) työhyvinvoinnille (työhyvinvoinnin tukipilarit ja reflektointi) 

- Työhyvinvointi osaksi koulun käytänteitä

- Hyviä käytänteitä työhyvinvoinnin johtamisen tueksi, mm. yhteisöllinen perehdytys, opentyöhyvinvoinnin tukikortit, työhyvinvoinnin vuosikello, uusi opettaja työyhteisössä

- Lomalle laskeutuminen ja lomalla palautuminen - mitä aion vahvistaa?

- Työhyvinvoinnin tukiverkosto-miten ja milloin palataan? 

- Opitun arviointia

.

Kouluttajat

Miia Kaasinen, vastuukouluttaja (KT, lo). Erityisasiantuntijaosaaminen: rakentava vuorovaikutus, opettajan työhyvinvointi, hyvinvoinnin johtaminen.

Anu Pyykkö, vastuukouluttaja (KT, lo). Erityisasiantuntijaosaaminen: ryhmäilmiöt, yhteisöllisyys, oppilaiden ja opettajan hyvinvointi.

Piialiina Helminen (TM, väitöskirjatutkija, HY). Piialiina tutkii tietoisuustaitojen harjoittelun vaikutusta oppilaan itsesäätelyyn ja osallisuuden kokemukseen sekä opettajan työssä jaksamiseen. Erityisopettaja, neuropsykiatrinen valmentaja, positiivisen pedagogiikan asiantuntija.

Tero Turunen, Kilon koulun rehtori (KM). Asiantuntijaosaaminen: muutosjohtajuus, työhyvinvoinnin johtaminen, jaettu johtajuus (jaettu toimijuus), valmentava johtamisote.

Podcastien asiantuntijavieraat:Hanna Vihtonen-Vettenniemi, rehtori, erityisopettaja, EspooUlriika Huima, rehtori (KM, TM), ratkaisukeskeinen valmentaja, työnohjaajaMarika Korpikari, luokanopettaja (KM), Espoo

Lisätietoja

Koulutukseen onnistuneesti Ilmoittautuneille lähetetään vahvistusviesti. Vahvistusviestit saattavat päätyä roskapostin joukkoon, joten tarkistathan myös roskapostikansion.

Koulutuksen jälkeen osallistujat saavat sähköpostiinsa palautelinkin. Annathan palautetta aina käytyäsi koulutuksessa, jotta voimme kehittää toimintaamme!

Voit kysyä koulutukseen liittyvistä asioista Osakkeen palvelupäällikkö Katariina Ratialta  (katariina.ratia(at)tampere.fi / p. 044 431 4213).


Suoritustapa

Koulutus sisältää 3 lähikoulutuspäivää, 2 osallistavaa webinaaria, valmista tukimateriaalia, sekä tehtäviä, jotka sovelletaan suoraan omaan työhön ja työyhteisöön. Koulutusprosessin tehtävät ovat luontainen osa koulussa tehtävää hyvinvointityötä ja perustuvat tutkittuun KILO-toimintamalliin.


Materiaalit

Koulutuksen materiaaleista ohjeistetaan ensimmäisenä koulutuspäivänä.


Hintatiedot

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen täydennyskoulutusta, ja siten osallistujille ja organisaatioille maksuton. Mahdollisia matka- tai sijaiskuluja ei korvata.