Kaksi tyttöä kirjahyllyn edessä
Kuva: Visit Tampere, Laura Vanzo

 

Lisää kouluhyvinvointia (0.-6. lk)

Verkkokoulutuksessa perehdytään ratkaisukeskeiseen työotteeseen, joka auttaa monenlaisten oppijoiden kohtaamisessa, koulutyöhön kiinnittämisessä, opetuksen toteuttamisessa ja oman työhyvinvoinnin seuraamisessa.

Moniosainen koulutus

Koulutus on suunnattu 0.-6. luokilla työskenteleville opettajille ja ohjaajille.

Lisää kouluhyvinvointia - ratkaisukeskeinen työote monenlaisten oppijoiden kohtaamisessa, koulutyöhön kiinnittämisessä, opetuksen toteuttamisessa ja oman työhyvinvoinnin seuraamisessa

Alla koulutuksen keskeisimmät aihealueet, joita koulutuksessa käsitellään tuen kolmiportaisuus ja erityispedagogiikka huomioiden. Kaikkien aihealueiden käsittelyssä painottuu ratkaisu- ja voimavarakeskeinen työote.

- Toiminnanohjauksen taitoihin, käyttäytymiseen ja oppimiseen vaikuttavat psyykkiset ja neuropsykiatriset taustatekijät

- Ratkaisukeskeisen ajattelu- ja toimintatapojen perusteita ja pedagogisia malleja

- Ratkaisukeskeinen ja dialoginen vuorovaikutus oppijan koulussa viihtymisen ja kasvattajan työssäjaksamisen osatekijöinä

Koulutus sisältää myös opetus- ja kasvatushenkilöstön vuorovaikutustaitoja lisääviä osioita sekä niihin liittyviä harjoitteita. 

Lisäksi koulutus tarjoaa runsaasti tukea omaan työhön sekä keinoja omaan työssä jaksamiseen vaikuttavien tekijöiden parempaan huomiointiin.

Koulutukseen kuuluu myös oman työn kehittämiseen kiinnittyvä välitehtävä.

Kouluttaja

Minna Berg on väitöskirjatutkija, luokanopettaja, kouluttaja ja ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti. Hän on tutkinut opettajien vuorovaikutustaitojen yhteyttä opettajien työssä jaksamiseen sekä koettuun työn imuun sekä näiden taitojen siirtovaikutusta oppilaiden vuorovaikutustaitoihin, oppimiseen ja koulussa viihtymiseen. Minna on työskennellyt vuosia tukea tarvitsevien lasten ja heidän perheidensä kanssa. Minna on kehittänyt yhteisopettajuuden mallia, jolla pyritään turvaamaan käyttäytymisen ja toiminnanohjauksen haasteiden kanssa kamppailevien lasten ja nuorten itsetunnon, minäpystyvyyden ja koulumotivaation kehitys. Työskentely toteutetaan yhteistyössä paitsi kollegoiden, myös vanhempien ja huoltajien kanssa. 

Tutkijana ja asiantuntijana Minna pyrkii viemään tutkittua teoriaa käytännön sovellusten muodossa kouluille ja opettajille. Minna on toiminut sekä kouluttajana että konsulttina monenlaisissa organisaatioissa ja hankkeissa. Esimerkkeinä voidaan mainita kouluille suunnatun, opetussuunnitelman laaja-alaisten taitojen opettamista tukevien materiaalin tuottaminen yhteistyössä Microsoftin, kanssa, kansainvälinen EU Erasmus+ -hanke, Nuorisojärjestöt, Lääkärikeskukset sekä erilaiset yhdistykset. Minna on ollut myös mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa useita koulutuksia mm. kiinalaisille, latvialaisille ja liettualaisille opettajille ja opetussuunnitelmien laatimisessa työskenteleville viranomaisille.

Lisätietoja

Koulutukseen onnistuneesti ilmoittautuneille lähetetään vahvistusviesti. Vahvistusviestit saattavat päätyä roskapostin joukkoon, joten tarkistathan myös roskapostikansion.

Koulutuksen jälkeen osallistujat saavat sähköpostiinsa palautelinkin. Annathan palautetta aina käytyäsi koulutuksessa, jotta voimme kehittää toimintaamme!

Voit kysyä koulutukseen liittyvistä asioista Osakkeen koordinaattorilta Pihla Ruusukalliolta (pihla.ruusukallio@lempaala.fi, p. 040 193 31 56).


Suoritustapa

Kyseessä on etäkoulutus. Osallistumislinkki lähetetään osallistujille sähköpostitse noin viikko etukäteen.


Materiaalit

Koulutuksen materiaalit näkyvät koulutukseen osallistuneille tällä sivulla muutama päivä koulutuksen jälkeen. Tämä edellyttää, että olet kirjautuneena Eeventtiin.


Hintatiedot

Koulutus on maksuton.

Koulutus on osa Tampereen ympäryskuntien inkluusion kehittämistä tukevan yhteistoiminnan jatkohanketta, jossa ovat mukana Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Valkeakoski, Vesilahti ja Ylöjärvi. Myös muissa Pirkanmaan kunnissa työskentelevät henkilöt voivat kuitenkin osallistua maksuttomasti koulutukseen.

Hanke ei korvaa osallistumisesta aiheutuvia sijaiskuluja.