Kolme yläkouluikäistä tyttöä opiskelevat iloisina yhdessä.
Jukka Salminen

 

Lisää kouluhyvinvointia (7.-9. lk)

Verkkokoulutuksessa perehdytään ratkaisukeskeiseen työotteeseen, joka auttaa monenlaisten oppijoiden kohtaamisessa, koulutyöhön kiinnittämisessä, opetuksen toteuttamisessa ja oman työhyvinvoinnin seuraamisessa.

Moniosainen koulutus

Koulutus on suunnattu yläkoulussa työskenteleville opettajille ja ohjaajille.

Lisää kouluhyvinvointia - ratkaisukeskeinen työote monenlaisten oppijoiden kohtaamisessa, koulutyöhön kiinnittämisessä, opetuksen toteuttamisessa ja oman työhyvinvoinnin seuraamisessa

Alla koulutuksen keskeisimmät aihealueet, joita koulutuksessa käsitellään tuen kolmiportaisuus ja erityispedagogiikka huomioiden. Kaikkien aihealueiden käsittelyssä painottuu ratkaisu- ja voimavarakeskeinen työote.

- Toiminnanohjauksen taitoihin, käyttäytymiseen ja oppimiseen vaikuttavat psyykkiset ja neuropsykiatriset taustatekijät

- Ratkaisukeskeisen ajattelu- ja toimintatapojen perusteita ja pedagogisia malleja

- Ratkaisukeskeinen ja dialoginen vuorovaikutus oppijan koulussa viihtymisen ja kasvattajan työssäjaksamisen osatekijöinä

Koulutus sisältää myös opetus- ja kasvatushenkilöstön vuorovaikutustaitoja lisääviä osioita sekä niihin liittyviä harjoitteita.

Lisäksi koulutus tarjoaa runsaasti tukea omaan työhön sekä keinoja omaan työssä jaksamiseen vaikuttavien tekijöiden parempaan huomiointiin.

Koulutukseen kuuluu myös oman työn kehittämiseen kiinnittyvä välitehtävä.

Kouluttaja

Nina Mansikka on erityisopettaja, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, kouluttaja ja koululaisten mielenterveystaitojen edistämisen asiantuntija. Ninalla on pitkä ja laaja kokemus perusopetuksen kentän alueesta aina esiopetuksesta yhdeksänteen luokkaan saakka sekä yleisopetuksen että erityisopetuksen näkökulmasta. Työssään Nina on kehittänyt ja edistänyt joustavia opetusjärjestelyjä sekä oppilaan monipuolista tukemista inkluusion periaatteiden mukaisesti. Keskeinen toiminta-ajatus on kaikkien osallisten pystyvyyden tunteen vahvistaminen toimijuuden mahdollistamiseksi. Koulupoissaolojen vähentämiseen liittyvässä työssä Ninan tavoitteena on ollut koulujen toimintakulttuurien kehittäminen yhteistyössä henkilökunnan kanssa. Olennaista tässä on positiivisen, joustavan ja ratkaisukeskeisen ajattelutavan vahvistaminen henkilökunnan, oppilaan, huoltajien ja yhteistyökumppaneiden välisessä työskentelyssä.

Koulumaailman ulkopuolella Nina on ollut edistämässä urheiluvalmennuksen vuorovaikutuskulttuurin muutosta yhteistyössä Suomen taitoluisteluliiton kanssa suunnittelemalla ja toteuttamalla valtakunnallisen, kaikille luisteluvalmentajille suunnatun koulutuskiertueen. Nina on toiminut kouluttajana erilaisissa yhteisöissä, järjestöissä ja organisaatioissa. Koulutukset ovat keskittyneet viestinnän ja vuorovaikutuksen kehittämiseen, vanhemmuuden ja kasvatuksen tukemiseen sekä mielenterveystaitojen opettamiseen sekä oppilaiden että opettajien hyvinvoinnin edistämiseen.

Lisätietoja

Koulutukseen onnistuneesti ilmoittautuneille lähetetään vahvistusviesti. Vahvistusviestit saattavat päätyä roskapostin joukkoon, joten tarkistathan myös roskapostikansion.

Koulutuksen jälkeen osallistujat saavat sähköpostiinsa palautelinkin. Annathan palautetta aina käytyäsi koulutuksessa, jotta voimme kehittää toimintaamme!

Voit kysyä koulutukseen liittyvistä asioista Osakkeen koordinaattorilta Pihla Ruusukalliolta (pihla.ruusukallio@lempaala.fi, p. 040 193 31 56).


Suoritustapa

Kyseessä on etäkoulutus. Osallistumislinkki lähetetään osallistujille sähköpostitse noin viikko etukäteen.


Materiaalit

Koulutuksen materiaalit näkyvät koulutukseen osallistuneille tällä sivulla muutama päivä koulutuksen jälkeen. Tämä edellyttää, että olet kirjautuneena Eeventtiin.


Hintatiedot

Koulutus on maksuton.

Koulutus on osa Tampereen ympäryskuntien inkluusion kehittämistä tukevan yhteistoiminnan jatkohanketta, jossa ovat mukana Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Valkeakoski, Vesilahti ja Ylöjärvi. Myös muissa Pirkanmaan kunnissa työskentelevät henkilöt voivat kuitenkin osallistua maksuttomasti koulutukseen.

Hanke ei korvaa osallistumisesta aiheutuvia sijaiskuluja.