Lapsia juoksemassa poispäin kamerasta reput selässä
Kuva: Lempäälän kunta

 

Monialaisen yhteistyön arviointi ilmiöpöytä "Johtajat"

Dialoginen ilmiöpöytätyöskentely "Johtajat" kuuluu seudulliseen monialaisen yhteistyön arviointiin, ja se toteutetaan kutsutilaisuutena. Ilmoittauduthan mukaan vain, mikäli olet saanut kutsun.

Yksiosainen koulutus

Ilmiöpöytätyöskentelyyn erikseen kutsutut henkilöt. HUOM! Ilmoittauduthan mukaan vain mikäli olet saanut kutsun.

Tilaisuus liittyy Tampereen kaupunkiseudun monialaisen yhteistyön arviointitutkimukseen, joka valmistuu keväällä 2023.

TAUSTA:

Arviointitutkimuksessa on mukana Tampereen kaupunkiseudun kunnat Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi. Kohderyhmänä ovat Tampereen kaupunkiseudun kuntien koko varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen kasvatus-, opetus-, ohjaus- ja oppilashuollon henkilöstö. Arviointitutkimuksen tekemisestä ovat sopineet Tampereen kaupunkiseudun kasvatus- ja opetusalan osaamisen kehittämispalvelu Osake ja Hämeen ammattikorkeakoulun Edu-tutkimusyksikkö.

Monialaisen yhteistyön toimivuutta selvitettiin syksyllä 2022 koko henkilöstölle suunnatulla toimivan monialaisen yhteistyön mittarilla, jossa kysyttiin monialaista yhteistyötä edistäviä ja estäviä tekijöitä kuvaavien väittämien toteutumista omassa työssä. Arvioinnissa mitattiin ja arvioitiin monialaista yhteistyötä kolmella osa-alueella:

1) Työntekijöiden välinen vuorovaikutus

2) Monialaisen yhteistyön organisoituminen

3) Työntekijää tukeva työyhteisö

ILMIÖPÖYTÄTYÖSKENTELY:

Arvioinnin toisessa vaiheessa keväällä 2023 toteutetaan tietoa syventävät eri kohderyhmille suunnatut ryhmämuotoiset haastattelut. Ilmiöpöytä-työskentelyn tavoitteena on

- saada syvällisempää ja paikallista/alueellista tietoa jo toimivista monialaisen yhteistyön ratkaisuista, rakenteellisista ja toiminnallisista haasteista sekä mahdollisista piilevistä ongelmista,

- helpottaa yhteistyön kehittymistä jo tutkimusprosessin aikana, ja tarjota mahdollisuuden hahmotella kehittämiskohteita ja työtapoja seuraavalle lukuvuodelle.

Johtajat-pöytään on kutsuttu kasvatus- ja opetusalan johto sekä opiskeluhuollon, kouluterveydenhuollon ja nuorisotyön johtoa Tampereen kaupunkiseudulta. Ryhmähaastattelun työtapana on dialoginen ja ilmiön eri puolia valaiseva ilmiöpöytä-työskentely.

ENNAKKOON pyydämme sinua miettimään ja halutessasi kysymään kollegoiltasi 

1) kolme keskeistä asiaa, jotka tulisi ottaa huomioon monialaisen yhteistyön johtamisessa,

2) vastaavasti 1-3 keskeistä myyttiä, uskomusta tai väärinymmärrystä, jotka liitetään monialaiseen yhteistyöhön.

Käymme tilaisuudessa ohjattua ja samalla spontaania vuoropuhelua, joten sinun ei tarvitse valmistella tai viimeistellä puheenvuorojasi ennakkoon. Riittää, että olet kiteyttänyt asioita mielessäsi etukäteen. Tervetuloa mukaan!

Lisätietoja

Tilaisuudessa tarjotaan aamukahvi/ tee sekä pieni suolainen purtava.

Lisätietoja antavat:

Palvelupäällikkö Katariina Ratia (Osake), p. 044 431 4213, katariina.ratia(at)lempaala.fi

Tutkijayliopettaja, dosentti Jaakko Helander (HAMK), p. 040 737 2588, jaakko.helander(at)hamk.fi