Motoristen taitojen havainnointikoulutus teamsissa
Kuva: Annika Väinä

 

Motoristen taitojen havainnointikoulutus (Teams-koulutus)

Tiivis tunnin paketti motoristen taitojen havainnoinnin merkityksestä sekä työkaluista havainnoinnin toteuttamiseksi.

Yksiosainen koulutus

Koulutus on suunnattu Tampereen kaupungin varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstölle.

Sisältö: Motoristen taitojen havainnointikoulutus teamsissa on tiivis tunnin paketti, jossa käydään läpi miksi motorisia taitoja havainnoidaan, miten havainnointia hyödynnetään sekä lopuksi tutustutaan Piilon ja Innostun liikkumaan -sivuston havainnoinnin työkaluihin.

Piilo -tutkimuksesta vastaa Likes Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. Tutkimus tuottaa kansallista tilannetietoa 4-6- vuotiaiden lasten liikkumisen määrästä ja laadusta sekä niihin vaikuttavista tekijöistä Suomessa. Piilo-työkalujen avulla varhaiskasvatuksen henkilöstö voi havainnoida lasten motorisia taitoja sekä selvittää lasten käsityksiä liikunnasta ja itsestään liikkujana.

Innostun liikkumaan-sivusto tarjoaa tutkittua tietoa ja työvälineitä lasten motoristen taitojen havainnointiin. Yhteistyökumppaneita ovat mm. Niilo Mäki instituutti, Likes. Motoristen taitojen havainnoinnin työvälineitä on kehitetty 1–2 vuotiaiden, 3-5 vuotiaiden sekä 6-8 vuotiaiden lasten havainnointiin.

Kouluttajana toimii Tampereen kaupungin varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen koordinaattori, liikunnanohjaaja (amk) Anna Salo.

Linkki: Teams -linkki lähetetään ilmoittautuneille viimeistään koulutusta edeltävänä päivänä.

Lisätietoja

Koulutukseen onnistuneesti Ilmoittautuneille lähetetään vahvistusviesti. Vahvistusviestit saattavat päätyä roskapostin joukkoon, joten tarkistathan myös roskapostikansion.

Lisätietoja

Anna Salo, anna-leena.salo2@tampere.fi, 040 538 2797

Ongelmia ilmoittautumisessa: pirkko.seppa@tampere.fiMateriaalit

Kouluttaja lähettää materiaalin osallistujille sähköpostitse koulutuksen jälkeen.