Koulutuksen kansikuva

 

Pedagoginen piristysruiske! Kuinka tieto- ja viestintätekniikka voi tukea sinun oppilaittesi taitoja ja oppimista?

Kolmannentoista kerran toteutettava helmeksi hioutunut kolmepäiväinen prosessikoulutus, jossa luodaan ymmärrys ja merkitys nykyaikaisen pedagogiikan kehittämiselle sekä tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämiselle opetustyössä.

Moniosainen koulutus

 

Pedagoginen piristysruiske -koulutuksessa osallistujat perehtyvät tieto- ja viestintätekniikan (tvt) opetuskäyttöön ja sen monipuolisiin mahdollisuuksiin yhteisöllisessä työskentelyssä ja ammatillisessa verkostoitumisessa. Jokainen osallistuja oppii hyödyntämään erilaisia sosiaalisen median palveluita opetuksessaan. Kukin tekee koulutuksen aikana kehittämistyön, missä kokeilee oppijaryhmänsä kanssa esimerkiksi jotain uutta sosiaalisen median palvelua tai toimintatapaa. Ohjausta omaan työhön saa sekä lähipäivien aikana että webinaareissa eli verkkoseminaareissa. Koulutuksen vuorovaikutusalustana toimii blogi, minne pääosa etätehtävistä tehdään ja minne kaikki materiaalit kootaan.  Tartu rohkeasti mahdollisuuteen, osallistuminen ei edellytä aiempaa tieto- ja viestintätekniikan käyttöä opetustyössä. Kouluttajana Matleena Laakso.