Henkilö ojentaa kättään, jossa on tyrnimarjoja
Kuva: Visit Tampere, Laura Vanzo

 

Varhaiskasvatuksen työkyky- ja hyvinvointijohtaminen tietoperustaisesti

Koulutuksessa perehdytään työkyky- ja hyvinvointijohtamiseen tietoperusteisesti, antaen osallistujille tutkimustietoa työhyvinvoinnin keskeisistä tekijöistä sekä keinoja johtaa työkykyä tiedon avulla.

Moniosainen koulutus

Koulutus on suunnattu varhaiskasvatuksen johtotehtävissä toimiville, kuten sivistysjohtajille, varhaiskasvatuspäälliköille, yksiköiden johtajille, apulaisjohtajille, tiiminvetäjille ja suunnittelijoille.

Työhyvinvointi kannattaa ottaa strategisen johtamisen kohteeksi kasvu- ja oppimisyhteisössä. Hyvinvoivassa työyhteisössä tutkimusten mukaan:

-Osaavien ammattilaisten rekrytoiminen helpottuu – vetovoima.

-Henkilöstön vaihtuvuus vähenee – pitovoima.

-Oppimistulokset ovat parempia.

-Toiminnan tuottavuus ja laatu ovat korkeampia, kun esim. sairauspoissaolot vähentyvät ja yhteistyö paranee.

Miten se tehdään?

Koulutuksessa saat sekä tuoretta tutkimustietoa että käytännönläheisiä välineitä hyvinvoinnin tietoperustaiseen johtamiseen omassa työyhteisössäsi. Koulutus on räätälöity kasvatus- ja opetusalan organisaatioihin ja siinä pureudutaan toimialan olennaisiin työhyvinvointikysymyksiin. Koulutuksessa käsitellään ja tuetaan myös johtajan omia resursseja ja hyvinvointia.

Ensimmäisestä koulutuksesta saadun palautteen perusteella koulutus:

-Sisälsi paljon asiaa, eikä lainkaan ”höttöä”

-Antoi välineitä oman ajattelun ja toiminnan muuttamiseen-

Toi voimavaroja itselle

-Oli laadukas ja asiantuntevasti toteutettu & Vertaiskeskustelut muiden koulutukseen osallistuneiden esihenkilöiden kanssa olivat antoisia

Päivä 1: Työhyvinvoinnin tietoperustainen ja strateginen johtaminen kasvu- ja oppimisyhteisössä. 

-Työhyvinvoinnin muodostuminen ja erityispiirteet opetus- ja kasvatustyössä

-Mitä johdetaan, kun johdetaan työhyvinvointia?

-Johdon ja esihenkilön rooli, toimintamahdollisuudet ja omat resurssit työhyvinvoinnin vahvistamisessa.

Kouluttajat: KT, tutkimusjohtaja Kirsi Heikkilä-Tammi ja KTM, projektipäällikkö Riitta-Liisa Larjovuori

Päivä 2: Työhyvinvoinnin mittaaminen, kehittäminen ja digitaalinen työympäristö. 

-Työhyvinvoinnin kehittämissuuntainen mittaaminen.

-Millaista on toimiva ja tuloksellinen työhyvinvoinnin kehittäminen? 

- Millaisia työkaluja ja malleja kehittämiseen voidaan hyödyntää?

-Työhyvinvointia tukeva digitaalisuus – informaatioergonomian näkökulma.

-Aivohyvinvoinnin näkökulmia työn ja työympäristön kehittämiseen.

Kouluttajat: FM, tutkija Laura Bordi ja KTM, projektipäällikkö Riitta-Liisa Larjovuori

Koulutus on OPH:n rahoittamaa henkilöstön täydennyskoulutusta, ja osallistujille ja organisaatioille maksuton. Koulutus tuotetaan Tampereen kesäyliopiston ja Tampereen seudun Osakkeen yhteistyössä.

Lisätietoja

Koulutukseen onnistuneesti Ilmoittautuneille lähetetään vahvistusviesti. Vahvistusviestit saattavat päätyä roskapostin joukkoon, joten tarkistathan myös roskapostikansion.

Koulutuksessa tarjotaan aamukahvi, joka on tarjolla koulutustilassa klo 8.45 alkaen.

Koulutuksen jälkeen osallistujat saavat sähköpostiinsa palautelinkin. Annathan palautetta aina käytyäsi koulutuksessa, jotta voimme kehittää toimintaamme!

Voit kysyä koulutukseen liittyvistä asioista Osakkeen palvelupäällikkö Katariina Ratialta (katariina.ratia(at)lempaala.fi / p. 044 431 4213) tai Kesäyliopiston projektipäällikkö Mikko Mattilalta (mikko.mattila(at)tampereenkesayliopisto.fi / p. 050 4433 878).


Materiaalit

Kaikki koulutuksen materiaalit löytyvät jälkikäteen Eeventistä tältä sivulta. Materiaalit näkyvät sivun alareunassa. Tämä edellyttää, että olit ilmoittautunut koulutukseen, ja olet kirjautuneena Eeventtiin. Käythän siis itsenäisesti ottamassa materiaalin talteen koulutuksen jälkeen.


Hintatiedot

Koulutus on OPH:n rahoittamaan kasvatus- ja opetusalan henkilöstön täydennyskoulutusta, ja osallistujille ja organisaatioille maksuton.