Tyttö seisoo auringonkukkapellolla keltaisessa takissa
Kuva: Visit Tampere, Laura Vanzo

 

Yhteisöllisen leikin tukeminen varhaiskasvatuksessa

Koulutus tarjoaa tietoa pitkäkestoisen, yhteisöllisen leikin tukemisesta varhaiskasvatuksen toimintakulttuurissa sekä malleja ja ideoita leikin kehittämiseksi.

Yksiosainen koulutus

Koulutus on suunnattu varhaiskasvatuksen koko henkilöstölle.

Koulutus tarjoaa tietoa pitkäkestoisen, yhteisöllisen leikin tukemisesta varhaiskasvatuksen toimintakulttuurissa sekä malleja ja ideoita leikin kehittämiseksi. 

Koulutus syventää varhaiskasvatuksen henkilöstön osaamista leikkipedagogiikassa keskittymällä käytännöllisiin kehittämiskohteisiin ja niiden toteuttamiseen. Leikin toimintakulttuurin luominen ja ylläpitäminen vaatii yleensä koko työyhteisön osallistumista, ja tässä johtaminen on avainasemassa. Koulutus antaakin eväitä leikin kehittämiseen myös pedagogisen johtamisen näkökulmasta.

*

Koulutuksen sisältöjä ja teemoja ovat: 

- Leikin ja mielikuvituksen merkitys lapsen kasvulle, kehitykselle ja oppimiselle

- Yhteisöllisyyden, yhteenkuuluvuuden, kiinnittymisen ja hyvinvoinnin tukeminen leikin keinoin

- Lasten monenlaisten osallistumisen tapojen tukeminen varhaiskasvatuksen pedagogisessa toiminnassa leikin avulla

- Sisä- ja ulkoleikkiä tukevat käytännöt ja toimintakulttuurit

- Aikuisen roolit leikkitilanteissa ja leikin tukemisessa

- Aikuisten ja lasten yhteisleikki ja leikkimaailmapedagogiikka

- Johtajien rooli leikin kannattelemisessa ja mahdollistamisessa

- Leikillisyys osaksi myös aikuisten tiimin yhteistä työtapaa

- Ideoita, näkökulmia ja ajatuksia leikkipedagogiikan kehittämiseen

Koulutuspäivä rakentuu aamupäivän tutkimusperustaisesta luennosta sekä iltapäivän keskustelusta ja ohjatusta työskentelystä, jossa tarkastellaan analyyttisesti oman varhaiskasvatusyksikön, tiimin tai lapsiryhmän leikkikäytäntöjä ja niiden mahdollisia haasteita. Kuullun luennon pohjalta ideoidaan yhdessä konkreettisia keinoja leikin kehittämiseksi omassa työssä.

*

Koulutus pohjautuu:

- Kansainväliseen ja kotimaiseen tutkimukseen leikistä, leikkipedagogiikasta, juonellisesta oppimisesta sekä lasten toimijuudesta varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

- Empiirisiin tutkimusaineistoesimerkkeihin leikkimaailmapedagogiikasta, aikuisten ja lasten välisistä kohtaamisista leikin kautta sekä moninaisten lasten toimijuuden ja toimintaan kiinnittymisen tukemisesta leikin kautta

- Tutkimustietoon kasvatusalan työn ja toimintakulttuurien kehittämisestä

- Varhaiskasvatusta ohjaaviin ja velvoittaviin asiakirjoihin, kuten kansallinen varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma sekä kuntien omat Vasut.

*

Kouluttajana toimii:

Kasvatuspsykologian dosentti Anna Pauliina Rainio. Anna Rainio toimii varhaiskasvatuksen vanhempana yliopistonlehtorina Helsingin yliopistossa. Hän on lasten toimijuuden johtavia kansainvälisiä tutkijoita Suomessa. Hän tutkii myös muutosta ja kehittymistä työssä. Anna Rainio kouluttaa laajasti lasten toimijuuteen, lasten ja aikuisten vuorovaikutukseen sekä leikkiin ja mielikuvitukseen liittyvistä teemoista. Ks. lisää

Lisätietoja

Koulutukseen onnistuneesti Ilmoittautuneille lähetetään vahvistusviesti. Vahvistusviestit saattavat päätyä roskapostin joukkoon, joten tarkistathan myös roskapostikansion.

Koulutuksessa tarjotaan aamukahvi/ -tee ja pieni suolainen sekä iltapäiväkahvi/ -tee. Lounas noin klo 11.30 on omakustanteinen.

Koulutuksen jälkeen osallistujat saavat sähköpostiinsa palautelinkin. Annathan palautetta aina käytyäsi koulutuksessa, jotta voimme kehittää toimintaamme!

Voit kysyä koulutukseen liittyvistä asioista Osakkeen palvelupäällikkö Katariina Ratialta (katariina.ratia(at)tampere.fi / p. 044 431 4213).


Materiaalit

Koulutuksen materiaalit jaetaan tällä sivulla jälkikäteen. Materiaalit näkyvät sivun alalaidassa, kun olet ilmoittautunut koulutukseen ja kirjautunut sisään Eeventti-järjestelmään.


Hintatiedot

Osake-palvelua ohjaavien ja rahoittavien kuntien (Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi) kasvatus- ja opetusalan henkilöstö voi osallistua koulutuksiin kuntien maksamalla vuosimaksulla rajattomasti. Osake ei maksa osallistujien sijais- tai matkakuluja, ellei asiasta toisin mainita.

Muiden Pirkanmaan kuntien sekä pirkanmaalaisten yksityisten varhaiskasvatuksen ja opetuksen järjestäjien henkilöstö voi myös osallistua koulutukseen. Tällöin organisaatioita laskutetaan jälkikäteen 100€/hlö/ktp. (1 ktp. = 1 henkilön 6h koulutuspäivä). Olethan tarvittaessa yhteydessä Osakkeen palvelupäällikkö Katariina Ratiaan katariina.ratia(at)tampere.fi / p. 044 431 4213.