Naurava yläkouluikäinen tyttö koululuokassa.
Kuva: Jukka Salminen

 

Hyvinvointitaitojen opettaminen yläkouluissa ja lukioissa

Koulutusohjelman aikana perehdytään syvällisesti ja monipuolisesti hyvinvointitaitojen opettamiseen. Koulutus perehdyttää osallistujat positiiviseen pedagogiikkaan sekä kolmeen eri laaja-alaiseen hyvinvointitaitoon.

Moniosainen koulutus

Koulutus on suunnattu yläkoulujen ja lukioiden henkilöstölle.

Hyvinvointitaitojen opettamisen intensiivikoulutus on tiivis koulutusohjelma, jonka aikana perehdytään syvällisesti ja monipuolisesti hyvinvointitaitojen opettamiseen yläkoulussa ja lukiossa. Koulutus perehdyttää osallistujat positiiviseen pedagogiikkaan sekä kolmeen eri laaja-alaiseen hyvinvointitaitoon.

Koulutus on suunnattu yläkoulujen ja lukioiden henkilöstölle. Koulutukseen osallistuvilta toivotaan perustason ymmärrystä positiivisen pedagogiikan perusteista (esimerkiksi vesopäivät aiheen tiimoilta tai alan kirjallisuuteen perehtyminen).

Koulutuksen tavoitteena on antaa:

1) kattava ja syvällinen käsitys laaja-alaisten hyvinvointitaitojen sekä positiivisen pedagogiikan menetelmien, asenteen ja teoriasisältöjen soveltamisesta opetustyössä,

2) laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen sisältöjen, teorian ja toteutuksen hallinta ja soveltamisen taidot,

3) perusteellinen osaaminen erityisesti onnellisuustaitojen, ajattelutaitojen, itsensä johtamisen taitojen sekä tavoittelun- ja unelmoinnin taitojen opettamiseen sekä harjoittamiseen,

4) vahva ymmärrys hyvinvointiopetuksen ja opetussuunnitelmien tavoitteiden yhteneväisyydestä ja soveltamisesta sekä sitouttavan koulutyön tukemiseen, minkä tavoitteena on lisätä oppilaiden hyvinvointia kouluyhteisöissä sekä ennaltaehkäistä ja vähentää koulupoissaoloja,

5) työkaluja osallistujien oman hyvinvoinnin ja työssäjaksamisen tueksi.

.

Koulutuksen ajankäyttö:

Koulutusohjelmaan kuuluu 6 lähiopetuspäivän sekä orientoivan verkkoluennon lisäksi runsaasti materiaalia hyvinvointitaitojen opettamisen tueksi valmiiden harjoitusten ja ryhmätehtävien muodossa. Lisäksi intensiivijaksojen välissä osallistujat tekevät käytännön toteuttamiseen liittyviä opintoja verkko-opintoina, ja keskittyvät myös aikuisen oman hyvinvoinnin parantamiseen positiivisen psykologian interventioiden avulla. Koulutus on 6 opintopisteen laajuinen.

.

Kontaktiopetuksen aikataulu:

1. Torstai 18.1.2024 klo 12.00–15.00 Orientoiva verkkoluento

2. Tiistai 6.2.2024 klo 9.00–16.00 ja keskiviikko 7.2.2024 klo 9.00–16.00 Onnellisuustaidot

3. Maanantai 4.3.2024 klo 9.00–16.00 ja tiistai 5.3.2024 klo 9.00–16.00 Ajattelutaidot ja keskittymistaidot taidot

4. Torstai 2.5.2024 klo 9.00–16.00 ja perjantai 3.5.2024 klo 9.00–16.00 Ratkaisemisen, tavoittelun ja unelmoinnin taidot

.

Koulutuspäivien sisällöt

Orientoiva verkkoluento

Orientoiva verkkoluento perehdyttää osallistujat laaja-alaisten hyvinvointitaitojen opetukseen sekä positiiviseen pedagogiikkaan. Orientoivassa verkkoluennossa esitellään hyvinvointiopetukseen liittyvät laaja-alaiset hyvinvointitaidot ja opetuksen taustalla oleva ratkaisukeskeinen vuorovaikutus.

Onnellisuustaidot 2 intensiivipäivää

Onnellisuus on taito, jota voidaan harjoittaa ja opettaa aivan samalla tavalla kuin kaikkia muitakin taitoja. Onnellisuudella positiivisen psykologian ja positiivisen pedagogiikan tieteen kentässä tarkoitetaan kokonaisvaltaista hyvinvointia, mikä on pitkäkestoista. Kahden intensiivisen koulutuspäivän aikana koulutuksessa onnellisuustaitojen opettamiseen liittyen osallistujat perehdytetään syvällisesti onnellisuustaitoon teoreettisesti sekä runsaiden käytännön sovellusten avulla. Onnellisuustaitojen intensiivijakson jälkeen osallistujat ymmärtävät mistä kokonaisvaltainen hyvinvointi ja onnellisuus rakentuu sekä osaavat opettaa ja soveltaa onnellisuus- ja hyvinvointitaitoja monipuolisesti niin yksilö-, pienryhmä- kuin suuren ryhmän tasolla.

Ajattelutaidot ja itsensä johtamisen taidot 2 intensiivipäivää

Ajattelutaidot ovat taitoa pysähtyä omien ajatusten äärelle ja johtaa niitä, taitoa vaalia, vahvistaa ja kehittää kasvun asennetta, taitoa ajatella joustavasti ja ymmärtää erilaisia näkökulmia sekä taitoa huomata, kyseenalaistaa ja muuttaa omia uskomuksia. Ajattelun ja itsensä johtamisen taidot ovat koulutuksen ja kasvatuksen yksi tärkeimmistä päämääristä. Itsensä johtamista on mahdollista oppia ja opettaa, ja se on taito, jota niin oppilaat kuin opettajatkin tarvitsevat nykypäivänä moninaisten valintojen edessä koko elämänsä ajan. Kahden intensiivisen koulutuspäivän aikana ajattelutaitojen ja itsensä johtamisen taitojen opettamiseen liittyen osallistujat perehdytetään syvällisesti näihin aihealueisiin teoreettisesti sekä runsaiden käytännön sovellusten avulla. Ajattelutaitojen ja itsensä johtamisen taitojen intensiivijakson jälkeen osallistujat ymmärtävät mistä ajattelutaidot sekä kasvun asenne koostuu ja millaisiin teoreettisiin malleihin itsensä johtamisen taidot pohjautuvat. Tämän lisäksi osallistujat oppivat ja saavat käyttöönsä kymmeniä käytännön sovelluksia taitojen opettamiseen niin yksilö-, pienryhmä- kuin suuren ryhmän tasolla.

Ratkaisemisen, tavoittelun ja unelmoinnin taidot 2 intensiivipäivää

Ratkaisukeskeisyys on ennen kaikkea sitä, että oli tilanne mikä tahansa, voimme aina katsoa eteenpäin ja löytää uusia toimivampia ratkaisuja. Ratkaisukeskeisyys on keskittymistä tavoitteisiin, tulevaisuuteen, toimiviin ratkaisuihin, voimavaroihin ja vahvuuksiin – ongelmiin, haasteisiin, virheisiin ja vaikeuksiin keskittymisen sijaan. Ratkaisukeskeisyys on mitä suurimmassa määrin kokonaisvaltainen ja parhaimmillaan kaikessa kohtaamisessa läsnäoleva asenne ja näkökulma, jossa korostuvat joustavuus, arvostus ja myönteisyys. Ratkaisukeskeisyys on asenteen ja näkökulman lisäksi myös voimallinen menetelmä, jonka voimme kaikki oppia. Kahden intensiivisen koulutuspäivän ratkaisemisen-, tavoittelun- ja unelmoinnintaitojen opettamiseen liittyen osallistujat perehdytetään syvällisesti näihin aihealueisiin teoreettisesti sekä runsaiden käytännön sovellusten avulla. Intensiivijakson jälkeen osallistujat osaavat opettaa ja harjoittaa ratkaisemisen, tavoittelun ja unelmoinnin taitoja monipuolisesti niin yksilö-, pienryhmä- kuin suuren ryhmän tasolla sekä ymmärtävät myös teoreettisesti näiden taitojen sisällöt sekä merkityksen.

.

Koulutusohjelman kouluttajat:

Kouluttajina toimivat Positive Education Oy:n kouluttajat. Koulutuskokonaisuuden vastuukouluttajana toimii Pauliina Avola, KM, väitöskirjatutkija, psykologian ja kasvatustieteiden opettaja, neuropsykiatrinen valmentaja.

.

Koulutuksen rahoitus: 

Koulutuskokonaisuus toteutetaan osana Hyvinvointitaitojen opettamisen -täydennyskoulutushanketta, jonka rahoittaja on OPH. 

Lisätietoja

Koulutukseen onnistuneesti ilmoittautuneille lähetetään vahvistusviesti. Vahvistusviestit saattavat päätyä roskapostin joukkoon, joten tarkistathan myös roskapostikansion.

Lähipäivissä tarjotaan aamukahvi/-tee ja pieni suolainen. Lounaat ovat omakustanteisia.

Koulutuksen jälkeen osallistujat saavat sähköpostiinsa palautelinkin. Annathan palautetta käytyäsi koulutuksessa, jotta voimme kehittää toimintaamme.

Voit kysyä koulutukseen liittyvistä asioista Osakkeen palvelupäällikkö Katariina Ratialta (katariina.ratia@tampere.fi, p. 0444314213) tai koulutuskokonaisuuden vastuukouluttaja Pauliina Avolalta (pauliina@positiivinenoppiminen.fi, p. 0445182774).


Suoritustapa

Koulutusohjelmaan kuuluu 6 lähiopetuspäivän sekä orientoivan verkkoluennon lisäksi runsaasti materiaalia hyvinvointitaitojen opettamisen tueksi valmiiden harjoitusten ja ryhmätehtävien muodossa. Lisäksi intensiivijaksojen välissä osallistujat tekevät käytännön toteuttamiseen liittyviä opintoja verkko-opintoina, ja keskittyvät myös aikuisen oman hyvinvoinnin parantamiseen positiivisen psykologian interventioiden avulla. Koulutus on 6 opintopisteen laajuinen.


Materiaalit

Lähipäivien materiaalit löytyvät koulutuspäivien jälkeen pienellä viiveellä tältä sivulta. Tiedostot näkyvät osallistujille heidän ollessaan kirjautuneina Eeventtiin.


Hintatiedot

Koulutus on Opetushallituksen kustantamaa maksutonta täydennyskoulutusta.