Naurava yläkouluikäinen tyttö koululuokassa.
Kuva: Jukka Salminen

 

Hyvinvointitaitojen vahvistaminen perusopetuksessa

Viisiosainen koulutuskokonaisuus perehdyttää syvällisesti ja monipuolisesti positiiviseen pedagogiikkaan ja laaja-alaiseen hyvinvointiopetukseen.

Moniosainen koulutus

Koulutuskokonaisuus on tarkoitettu Pirkanmaan kuntien perusopetuksen opetushenkilöstölle.

Koulutuskokonaisuus toteutetaan osana Hyvinvointitaitojen opetuksen vahvistaminen -täydennyskoulutushanketta, jonka rahoittaja on OPH. Koulutuksen järjestää Tampereen seudun Osake, ja kouluttajina toimivat Positive Educationin kouluttajat. Koulutus on 6 opintopisteen laajuinen.

TAVOITTEET

- vahvistaa niin oppilaiden kuin opettajien ja kasvattajienkin hyvinvointia

- antaa kattava ja syvällinen käsitys positiivisen pedagogiikan menetelmien, asenteen ja teoriasisältöjen soveltamisesta kasvatus- ja opetustyössä

- laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen sisältöjen, teorian ja toteutuksen hallinta ja soveltamisen taidot

- perusteellinen osaaminen dialogiseen, valmentavaan ja ratkaisukeskeiseen opettajuuteen ja ohjaamiseen

- vahva ymmärrys hyvinvointiopetuksen ja opetussuunnitelmien tavoitteiden yhteneväisyydestä ja soveltamisesta

- työkaluja osallistujien oman hyvinvoinnin ja työssäjaksamisen tueksi

SISÄLLÖT

1. HYVINVOINTITAIDOT JA POSITIIVINEN PEDAGOGIIKKA

Lähipäivä Tampereella ti 24.1. klo 9-17. Paikkana Monitoimitalo 13:n Strömmer-tila osoitteessa Satakunnankatu 13, 33100 Tampere. (Käynti Pellavatehtaankadun puolelta, 4.krs)

• Perehtyminen hyvinvointiin vaikuttaviin tekijöihin teorian ja tutkimuksen valossa

• Positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisten hyvinvointitaitojen hahmottaminen koulun toimintakulttuurin kokonaisuudessa

• Onnellisuustaidot positiivisen pedagogiikan ja hyvinvoinnin keskiössä

• Ratkaisukeskeisen vuorovaikutuksen tunnuspiirteisiin tutustuminen ja niiden soveltaminen oppilaiden sekä työyhteisön kohtaamisiin

2. VAHVUUSTAIDOT JA LÄSNÄOLOTAIDOT

Lähipäivä Tampereella ma 13.3. klo 8.30-15.30. Paikkana Monitoimitalo 13:n Strömmer-tila osoitteessa Satakunnankatu 13, 33100 Tampere. (Käynti Pellavatehtaankadun puolelta, 4.krs)

• Vahvuudet kasvatuksen työkalupakkina

• Tietoisuus- ja läsnäolotaitojen oppiminen ja hyödyntäminen hyvinvoinnin ja oppimisen taustavoimana

• Läsnäolotaitojen merkitys vuorovaikutuksessa sekä kohtaamisissa

3. TUNNETAIDOT JA MYÖTÄTUNTOTAIDOT

Lähipäivä Tampereella ti 2.5. klo 8.30-15.30. Paikkana Monitoimitalo 13:n Stenvall-tila osoitteessa Satakunnankatu 13, 33100 Tampere. (Käynti Pellavatehtaankadun puolelta, 4.krs)

• Myönteisten tunteiden vaalimisen merkitys ja soveltaminen koulussa

• Vaikeiden tunteiden kanssa toimiminen ja niiden käsittelyprosessit koulussa

• Myötätunto- ja itsemyötätuntotaidot sekä niiden opettaminen ja soveltaminen

4. AJATTELUTAIDOT, ITSENSÄ JOHTAMINEN JA UNELMOINTITAIDOT

Lähipäivä Tampereella ti 5.9. klo 8.30-15.30. Paikka ilmoitetaan myöhemmin.

• Merkityksellisyyden vaikutus hyvinvointiin ja sen lisääminen koulun arjessa

• Aikuisen oman ajattelun kehittäminen ja growth mindset

• Tavoitteiden ja unelmien sekä periksiantamattomuuden soveltaminen koulussa

5. IHMISSUHDE- JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT SEKÄ KOULUTUKSEN PÄÄTÖS

Lähipäivä Tampereella ti 7.11. klo 8.30-15.30. Paikka ilmoitetaan myöhemmin.

• Ihmissuhteiden merkittävä vaikutus hyvinvointiin

• Koulun toimintakulttuurin pohjaaminen hyville ihmissuhteille

• Ihmissuhdetaitojen, vuorovaikutustaitojen ja sovittelutaitojen sovellukset koulussa

• Koulutuksen koonti ja juhla

Lisätietoja

Koulutukseen onnistuneesti ilmoittautuneille lähetetään vahvistusviesti. Vahvistusviestit saattavat päätyä roskapostin joukkoon, joten tarkistathan myös roskapostikansion.

Lähipäivissä tarjotaan aamukahvi/-tee ja pieni suolainen sekä iltapäiväkahvi/-tee. Lounaat ovat omakustanteisia.

Koulutuksen jälkeen osallistujat saavat sähköpostiinsa palautelinkin. Annathan palautetta käytyäsi koulutuksessa, jotta voimme kehittää toimintaamme.

Voit kysyä koulutukseen liittyvistä asioista Osakkeen koordinaattori Pihla Ruusukalliolta (pihla.ruusukallio@lempaala.fi, p. 0401933156), Osakkeen palvelupäällikkö Katariina Ratialta (katariina.ratia@lempaala.fi, p. 0444314213) tai koulutuskokonaisuuden vastuukouluttaja Pauliina Avolalta (pauliina@positiivinenoppiminen.fi, p. 0445182774).


Suoritustapa

Koulutuskokonaisuus koostuu 5 lähikoulutuspäivästä, digitaalisessa oppimisympäristössä tapahtuvista video- ja etäopinnoista sekä itsenäisestä työskentelystä. Itsenäinen työskentely pitää sisällään ennakko-, väli- ja lopputehtäviä sekä kirjallisuuskatsauksen.


Materiaalit

Lähipäivien materiaalit löytyvät koulutuspäivien jälkeen pienellä viiveellä tältä sivulta. Tiedostot näkyvät osallistujille heidän ollessaan kirjautuneina Eeventtiin.


Hintatiedot

Koulutus on Opetushallituksen kustantamaa maksutonta täydennyskoulutusta.