Kuva: Jukka Salminen

 

Monikielinen oppilas luokassa -verkkokurssi

Verkkokurssi antaa eväitä ja konkreettisia työkaluja monikielisen oppilaan kielitaidon kehittymisen tukemiseen kaikilla oppitunneilla. Verkkokurssin kesto on noin 3h, ja se suoritetaan itsenäisesti ja joustavasti 31.7.2023 mennessä.

Koulutus on itsenäisesti suoritettava
Yksiosainen koulutus

Koulutus on suunnattu kaikille luokanopettajille, aineenopettajille, erityisluokanopettajille, S2-opettajille, laaja-alaisille erityisopettajille ja koulunkäynninohjaajille, jotka työskentelevät monikielisten oppilaiden kanssa.

Miten kannattaa opettaa, kun opetusryhmässä on oppilaita, joille suomenkieliset sisällöt ovat vaikeita? Miten opetusta voisi kehittää niin, että se tukisi kaikenlaisia oppilaita? Miten tukea oppilaan kielitaidon kehittymistä tinkimättä kuitenkaan sisällöistä tai tavoitteista?

Monikielisten ja suomi toisena kielenä -oppilaiden määrä kouluissa kasvaa koko ajan. Kielen oppimista ja sisältöjen oppimista ei voi erottaa toisistaan, koska suomen kieli on oppilaalle opiskeluväline. Tästä syystä oppilaan kaikki opettajat ovat myös kielenopettajia. Oppilas oppii kieltä paremmin, kun hän keskittyy kielen sijaan oppimaan sisältöjä. Kun opettaja puolestaan tulee tietoiseksi opettamansa oppiaineen sanastosta, ilmaisutavoista ja aineen tekstien tyypillisistä rakenteista, hän pystyy tuomaan ne näkyviksi oppilaille. Tällaisesta kielitietoisesta opettamisesta hyötyvät kaikki oppilaat. 

Verkkokurssi suoritetaan itsenäisesti ja joustavasti ajalla 1.12.2022 - 31.7.2023. Kurssin suorittaminen vie noin 3h, ja sitä voi tehdä osissa omaan tahtiin. Kurssin voi aloittaa omaan tahtiin koska tahansa 29.4.2023 mennessä. Kaikki koulutuksen materiaalit ja tehtävät löytyvät koulutuksen verkkoalustalta.

Koulutuksen linkit, tunnukset ja ohjeet toimitetaan osallistujille kahden viikon sisällä ilmoittautumisesta (siihen sähköpostiosoitteeseen, jolla Eeventti-järjestelmään on rekisteröidytty).

Hyödyt osallistujalle:

Monikielinen oppilas luokassa -verkkokurssi:- 

- avaa S2-opetuksen keskeisiä käsitteitä ja kielen oppimisen vaiheita,

- antaa eväitä monikielisen oppilaan kielitaidon kehittymisen tukemiseen kaikilla oppitunneilla ja konkreettisia työkaluja opettajan arkeen,

- tarjoaa välineitä opetukseen, kun suomenkieliset sisällöt koetaan vaikeiksi,

- auttaa löytämään keinoja tukea oppilaan kielitaidon kehittymistä ilman opetuksen sisällöistä tai tavoitteista tinkimistä.

Kurssin rakenne ja keskeisimmät sisällöt:

Kurssi koostuu 11 moduulista, joista kukin sisältää videoita, tekstiosuuden sekä tarkistavat kysymykset. Lisäksi joka moduulin lopussa on pohdintatehtäviä sekä mahdollisuus jakaa ajatuksia ja toimivia käytänteitä keskustelualueella. Osiot 1-10 vaikuttavat kurssin suorittamiseen, ja ne vaaditaan todistuksen saamiseen. Osio 11 on vapaaehtoinen moduuli.

1. S2-opetus - jotain pitäisi tehdä, mutta mitä?

2. Kenelle S1, kenelle S2?

3. Tavoitteena akateemisen kielen oppiminen

4. Oppikirjatekstin käsittely kielitietoisesti

5. Lukeminen

6. Kirjoittaminen

7. Kielitietoinen opetus

8. Kielitietoisen koulun rakenne

9. S2-oppilaan arviointi

10. Oppimisvaikeudet

(11. Valmistava opetus)

Kouluttajat:

KM Annukka Kinnunen, suomi toisena kielenä -opettaja ja käsityönopettaja. Annukka on toiminut ala-asteen S2-opettajana Helsingissä vuodesta 2007. Hän on kouluttanut peruskoulujen henkilöstöä kielitietoisuudessa ja monikielisten oppilaiden tukemisessa eri puolilla Suomea jo usean vuoden ajan. 

KM Lotta Karlsson, virka-apulaisrehtori, luokanopettaja ja erityisopettaja. Lotta työskentelee virka-apulaisrehtorina Myllypuron peruskoulussa. Lotta on toiminut kouluttajana ja Helsingin kaupungin asiantuntijaopettajana osaamisalueenaan kielitietoisuus, monikielisyys sekä tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettaminen.

Koulutuksen tuottaa Edita Publishing Oy.

Lisätietoja

Verkkokurssille ilmoittautuminen päättyy 29.4.2023.

Koulutukseen onnistuneesti Ilmoittautuneille lähetetään vahvistusviesti. Vahvistusviestit saattavat päätyä roskapostin joukkoon, joten tarkistathan myös roskapostikansion.

Koulutuksen jälkeen osallistujat saavat sähköpostiinsa palautelinkin. Annathan palautetta aina käytyäsi koulutuksessa, jotta voimme kehittää toimintaamme!

Voit kysyä koulutukseen liittyvistä asioista Osakkeen palvelupäälliköltä (katariina.ratia(at)lempaala.fi / p. 044 431 4213) tai pääkouluttaja


Materiaalit

Kaikki koulutuksen materiaalit ja tehtävät löytyvät koulutuksen verkkoalustalta. Koulutuksen linkit, tunnukset ja ohjeet toimitetaan osallistujille kahden viikon sisällä ilmoittautumisesta (siihen sähköpostiosoitteeseen, jolla Eeventti-järjestelmään on rekisteröidytty).


Hintatiedot

Osake-palvelua ohjaavien ja rahoittavien kuntien (Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi) kasvatus- ja opetusalan henkilöstö voi osallistua koulutuksiin kuntien maksamalla vuosimaksulla rajattomasti. Osake ei maksa osallistujien sijais- tai matkakuluja, ellei asiasta toisin mainita.

Muiden Pirkanmaan kuntien sekä pirkanmaalaisten yksityisten varhaiskasvatuksen ja opetuksen järjestäjien henkilöstö voi myös osallistua koulutukseen. Tällöin organisaatioita laskutetaan jälkikäteen 100€/hlö/ktp. (1 ktp. = 1 henkilön 6h koulutuspäivä). Olethan tarvittaessa yhteydessä Osakkeen palvelupäällikkö Katariina Ratiaan katariina.ratia(at)lempaala.fi / p. 044 431 4213.