OIVALLA-hankkeen logo vihreällä pohjalla
Logo: Kulttuurikeskus Piipoo

 

Osallistuva ja ilmaisuvoimainen lapsi varhaiskasvatuksessa

Koulutuskokonaisuus tarjoaa mahdollisuuden osaamisen syventämiseen arjen yhteisöllisyyden, myönteisen tunnistamisen ja lasten osallisuuden vahvistamisessa luovien menetelmien avulla.

Moniosainen koulutus

Koulutus on suunnattu varhaiskasvatuksen koko henkilöstölle.

Koulutuskokonaisuus tarjoaa mahdollisuuden osaamisen syventämiseen arjen yhteisöllisyyden, myönteisen tunnistamisen ja lasten osallisuuden vahvistamisessa luovien menetelmien avulla.

Koulutuskokonaisuuden tavoitteena on lasten aidon osallisuuden ja toimijuuden tukeminen, luovien menetelmien mahdollisuuksien tunnistaminen sekä niiden käytön vahvistaminen lasten hyvinvoinnin tukena. Koulutuspäivät rakentuvat lasten osallisuuden, luovuuden, monilukutaidon, myönteisen tunnistamisen, arvostuksen ja toimijuuden teorioiden, työkalujen ja taidelähtöisten menetelmien (draama, musiikki, sanataide, media) ympärille. Koulutuksessa kiinnitetään Ukrainan tilanteen herättelemänä huomiota myös lasten turvallisuuden tunteen vahvistamiseen.

Kouluttajina toimivat toiminnanjohtaja Pilvi Kuitu, vastaava taidekasvattaja Katriina Nylund ja taidekasvattaja Katja Kähkönen Kulttuurikeskus PiiPoosta, mediakasvattaja Mervi Maatela Mediakasvatuskeskus Metkasta sekä professori Katja Joronen Turun yliopiston hoitotieteen laitokselta.

Koulutuksesta kootaan työkalu- ja materiaalipaketti, joka jaetaan osallistujille sähköisellä oppimisalustalla.

Päiväkohtaiset teemat ja sisällöt

1. päivä 5.9.2022 klo 10.00-16.00

Osallisuus, osattomuus ja toimijuuden mahdollisuudet oppimis- ja kasvuyhteisöissä

- Osallistava taidealoitus.

- Orientaatio koulutukseen.

- Luento: Näkökulmia lasten hyvinvointiin ja pahoinvointiin ja monikanavaisen ilmaisun mahdollisuuksiin kasvu- ja kouluyhteisöissä.

- Case: Vaka Taiteilija päiväkodissa-ohjelma

- Taidemenetelmätyöpaja: ilmaisutaito ja draamamenetelmät.

- Palaute päivästä ja kotitehtävän anto.

2. päivä 3.10.2022 klo 10.00-16.00

Osallistuva ja ilmaisuvoiminen lapsi - osallisuus ja kulttuurinen toimijuus kasvu- ja oppimisympäristöissä

- Osallistava taidealoitus.

- Kotitehtävän purku yhteisen oppimisalustan kautta.

- Pohjaluento: Yhdenvertaisuus ja aito osallisuus poikkileikkaavana arvopohjana.

- Case: Vakan Sirkus sukellus -projektit kaikille varhaiskasvatuksen viisivuotiaille

- Taidemenetelmätyöpaja.

- Palaute päivästä, aineistot ja kotitehtävän anto.

3. päivä 31.10.2022 klo 10.00-16.00

Yhteisö lasten näkökulmasta - myönteinen tunnistaminen ja lapsen näköinen osallisuus, yhteiskehittäminen lasten kanssa

- Osallistava taidealoitus.

- Kotitehtävän purku yhteisen oppimisalustan kautta.

- Pohjaluento ja harjoituksia.

- Case: Väriläiskä – lasten asiantuntijaryhmä -toimintamalli.

- Taidemenetelmätyöpaja: Tunneilmaisu, tarinat ja sanataide.

- Palaute päivästä, aineistot ja kotitehtävän anto.

4. päivä 5.12.2022 klo 9.00-15.00

Kohtaamisen kulttuuri ja näkyväksi tulemisen tiekartta - osallistavan ilmapiirin rakennuspalikat

- Osallistava taidealoitus.

- Kotitehtävän purku yhteisen oppimisalustan kautta.

- Pohjaluento: Kohtaaminen lähtee minusta - kohtaamisen ja osallisuuden suunnittelu ja toteutus arjessa.

- Case: Ylen Lasten Mediamaailman osallisuuden asiantuntijaryhmä.

- Taidemenetelmätyöpaja: media ja monilukutaito.

- Palaute koulutuksesta ja ”kotitehtävän” anto.

Koulutus on OPH.n rahoittamaa kasvatus- ja opetushenkilöstön täydennyskoulutusta, ja osallistuville organisaatioille ja osallistujille maksuton.

Lisätietoja

Koulutukseen onnistuneesti Ilmoittautuneille lähetetään vahvistusviesti. Vahvistusviestit saattavat päätyä roskapostin joukkoon, joten tarkistathan myös roskapostikansion.

Koulutuksen jälkeen osallistujat saavat sähköpostiinsa palautelinkin. Annathan palautetta aina käytyäsi koulutuksessa, jotta voimme kehittää toimintaamme!

Voit kysyä koulutukseen liittyvistä asioista Osakkeen palvelupäällikkö Katariina Ratialta (katariina.ratia(at)lempaala.fi / p. 044 431 4213) sekä Piipoon toiminnanjohtaja Pilvi Kuidulta (pilvi.kuitu(at)kulttuuripiipoo.fi / p. 0400 433 722)


Suoritustapa

Neljän verkkokoulutuspäivän (6h) lisäksi koulutuskokonaisuus sisältää sekä itsenäistä työskentelyä oman luokan/ ryhmän kanssa sekä materiaaliin perehtymistä. Yhteensä koulutuksen kesto on noin 48 tuntia (sisältäen koulutuspäivät, materiaaliin perehtyminen sekä itsenäinen työskentely luokan kanssa).


Materiaalit

Koulutuksesta kootaan työkalu- ja materiaalipaketti, joka jaetaan osallistujille sähköisellä oppimisalustalla.


Hintatiedot

Koulutus on OPH.n rahoittamaa kasvatus- ja opetushenkilöstön täydennyskoulutusta, ja osallistuville organisaatioille ja osallistujille maksuton.